Metayliopiston metamorfoosi, 1. vuosi; kuinka kehittyä ja kehittää yhteiskuntaa


Metamorfoosi tarkoittaa luonnossa muodonmuutosta, kuten toukka, joka kaivautuu kotelostaan, saa siivet ja lähtee lentoon. Tämä kielikuva sopii hyvin Metayliopistolle, joka aloitti vuosi sitten haastamalla tieteen ja käytännön ammattilaiset systeemisillä malleillaan, joilla voi kuvata periaatteessa mitä tahansa. Siten Metayliopisto ansaitsee selvästikin nimensä; se on meta-maailman kuvaaja.

Mallin soveltaminen käytännössä

Systeemisillä malleilla voi luoda ja kehittää periaatetasolla mitä tahansa konseptia liike-ideasta ja innovaatiosta yhteiskunnan ongelmien ratkontaan. Sillä voi kehittää shabloonia ja ohjeistoja laajoihin verkostoihin kuten DigiSuomi.

Kulttuurijohtaminen on eräs mainio periaate, mitä Metayliopisto tukee periaatteillaan. Samoin tuemme kaikkia muitakin hyviä periaatteita ja teorioita, jotka tähtäävät yhteiskunnan kehittymiseen. Systeemiajattelu on metodologia yhdistellä teorioita ja periaatteita, joten tällä abstraktiotasolla se ei kilpaile spesifisten menetelmien kanssa, vaan parhaimmillaan edistää parhaita tapoja tehdä bisnestä ja luoda palvelumalleja alalla kuin alalla.

Metayliopiston tuottelias vuosi

Ensimmäisenä vuonna valmistui lähes 200 sivuinen, visuaalinen kirja sekä yli 100 videota, vaiheittain täsmentyen kohti tulevaa toiminta-ajatusta. Jotkut katselijat ovat kritisoineet hajanaista fokusta, että pitäisi olla selkeä sanoma jollekin asiakasryhmälle. Sitä systeemiajattelu nimenomaan ei tavoittele: siis kapea-alaista fokusta, vaan paremminkin ison maailmankuvan löytämistä tai vaikkapa ekosysteemin muodostumista niin, että sen jäsenet löytävät tasapainon, homeostaasin.

Jos Metayliopisto tarjoaisi kapea-alaisia, niche-ratkaisuja, se olisi ihan tavallinen konsulttifirma erikoistaitoineen. Näin ei todellakaan haluta olla, vaan tällä konseptilla yhteiskunnan laajin taso, yritykset ja tiimit sekä ihmiset löytävät toivon mukaan harmoniaa ja pystyvät nostamaan tietämyksensä tason kohti parempia yhteistyövalmiuksia: synergia, koheesio, symbioosi ja kaikki kumppanuuden mallit.

Video on kestoltaan alle 24 minuuttia.

https://youtu.be/fVWdq9DZ-Vs

Sama aihe löytyy PDF-tiedostona täältä: http://metayliopisto.fi/pdf_metayliopiston_transformaatio_idean_kiteytyminen/

, ,