Metayliopiston kirjat toiminnonteoriaan liittyen auttavat tutkimusta kokonaisuutena


Systeemiajattelun kirjamme muodostavat keskenäänkin systeemin. Se on lupaava havainto. Parhaiten se näkyy kun katsoo Engeströmin kaaviota kirjojen näkökulmasta.

Kirjojen yhteinen logiikka

On kyllä hyvin vaikeata kirjoittaa systeemiajattelusta, koska aihe on yhtä laaja kuin maailma ja vieläkin laajempi. Silti sitä soveltaen voi kehittää yhteiskunnan koneistoja ja IT-alan sovelluksia arkkitehtuureineen hyvinkin tarkasti. Ja onhan maailma täynnä systeemisiä taksonomioita: kasvit, eläimet, kemia, ihmisen kromosomisto ja jopa sormenpään kuviot muodostavat systeemistön.

Viimeisin, puuttuva kirja on metodologiasta, kuinka kuvata systeemeitä, kuinka käsitteellistää ja hahmottaa niitä. Tällä tekniikalla oli aiemmin nimenä GoodReason, mutta yhteneväisyyden vuoksi sille tulee nimeksi MetaYliopisto Way. Tässä vaiheessa onkin tietoa saatu tarpeeksi erilaisista tilanteista, joten metodologian kirjoittaminen onnistuu jo hyvin.

Kaavion numeroiden selostus

  1. Tutkimuksen kohteeseen sopii keskelle sijoitettu kirja (2017). Se esittää yhteiskuntaa sen tarjoituksen (identiteetin) kautta kahdeksana eri sektorina sekä Suomea mallintamiskohteena ja vielä eriarvoistumisongelmaa yhteiskunnallisena haasteena.
  2. Arkiajattelun ja kehittyneemmän systeemiajattelun välinen vertailu tule erittäin selkeästi ilmi kirjassa 2 (2015). Se on kirjoitettu yliopistokurssien opetuksen perusteella ja esitteleekin logiikan, mitä kautta kaksi ihmistä pääsevät kehittämään yhteistä ideaansa, omia osaamisiaan, ties kuinka pitkälle. Se on siis yhteistyöhenkinen kirja.
  3. Selostus “Kuinka” systeemiajattelua tulee ja voi harjoittaa, valmistuu joulukuussa 2017. Se selostaa välineet. Se on “ideageneraattori” eli se avaa kymmeniä aihoita lukijalle edetä.
  4. Yhteisöjen mallintamiseen MetaYliopistolla ei ole kirjaa, mutta on yli 100 videoita, joista esimerkiksi tieteen yhteisöistä yli 20 videota.
  5. Työnjakoon ei ole erityistä kirjaa, mutta taloutta ja työnajon politiikkaa pohditaan monissa kirjoissa lyhyesti. Resurssipohjainen talous olisi erinomainen edistysaskel kestävän kehityksen ja talouskriisien ja luonnon tilan kannalta.
  6. Ideakirja yhteiskunnan pelastamiseen saadaan painosta tätä kirjoitettaessa (2017). Tulosta syntyy kun muutetaan vääristymiä ratkaisuiksi. Suurin este tässä on ihminen itse. Hänen tulee kehittyä sosiaalisesti vastuuntuntoiseksi ottamaan vastuu yhteiskunnasta ja maapallosta. Tämä on mm. Natural Step – teeman päätarkoitus. Siihen viittaan lähes kaikissa kirjoissani.

 

Video on lyhyt (4 min).