Systeemiopillinen maailmankuva: Metayliopisto

Metayliopisto on tulevaisuuteen tähtäävä, rohkea ajatuskoe ja energinen foorumi nostamaan systeemitiede (+ kybernetiikka) merkittävimmäksi tieteen ja koulutuksen teemaksi yhdistämään kaikkea mitä haluamme kehittää nykyisestä huomattavasti paremmaksi. Systeemialan organisaatiot näkevät maailmanlaajuisestikin, erotuksena perinteisestä koulutussysteemistä, sivilisaatiomme heikon tilan olevan seurausta fragmentoituneesta tiedosta, heikosta viestinnästä ja kulttuurista. Metayliopiston opillinen pohja eli metodologia (sitä julkaistaan vaiheittain sivustolla GoodReason) periytyy suoraan tieteenfilosofian perusteista, tiedon määritelmästä. Tieto on hyvin perusteltu, tosi uskomus.

Kuinka selittää muutamilla perussanoilla mahdollsimman paljon 🙂

”Maagiset sanat”, joilla pyrimme tuottamaan kehittynyttä, kyberneettista maailmankuvaa systeemisten vipuvaikutusten eli emergenssin avulla ovat: symboli, systeemi, meta, kyber ja super.

  • Metayliopiston ideoima aavistus, meta-visio, päätyy synteesiin, missä: TIETÄMYS ALKAA INTEGROITUMAAN. Tiede, tekniikka, kansalaiset ja vastuulliset organisaatiot päätyvät edistämään transformatiivista innovointia sosioteknisten järjestelmien mukaisesti, sekä ratkaisukeskeistä ajattelua yhteisen edun nimissä, mikä hyödyntää kommunikaatiossa vastuullista tekoälyä ja luontosuhteessa ekososiaalisen sivistyksen ideaa.
  • Tätä varten olemme muotoilleet tietämystä yhdistämään systeemiajattelun metodologian, nimeltä GoodReason. Se toimii viestinnän alustana ja idealähteenä soveltamaan modernia tekniikkaa IT-alan mallintamisvälineineen.  Mitä tahansa ongelmaa voi lähestyä näillä keinoin. Metajohtaminen on sen ajattelutavoista tärkeimpiä, samoin elinkelpoisuuden tavoittelu alalla kuin alalla (Viable system).
Paradoksi-kolmio: Kuinka selittää vähällä mahdollisimman paljon 🙂

Metavision mukaisesti tulevaisuudessa syntyy vaiheittain systeeminen kieli (formalismi) palvelemaan metatieteellistä ajattelua, etätyötä ja vertaisoppimista sekä lopulta yhteiskunnallista kehitystä.

Koko IT-ala on muutenkin jo täysin systeeminen kokonaisuus, samoin toimittajaverkot, logistiikka ja parhaat palvelujärjestelmät. Miksi emme hyödyntäisi tätä tietoa yhä paremmin kaikessa kehityksessä?

Sanastot täydentyvät ja ilmaisut tarkentuvat esittämään kestävää systeemimallia, jolla on kyky selviytyä vaikeista haasteista.

Metayliopisto sai alkunsa intensiivisen systeemitutkimuksen seurauksena. Tavoitteeksi on muodostunut vastuullisen maailmankuvan edistäminen.

Tämä kaikki ”hyvä” perustuu uskomattoman tiiviiseen lähtökohtaan, joka on tieteenfilosofian perusolettama. Jokainen professori ja tutkija joutuu hyväksymään sen lähtökohdan.

Siirry työkalupalkkiin