Metayliopisto lupaa käynnistää uuden sivistyksen aikakauden; mikäli saa seuraajia idealleen!


Sivistys tarkoittaa kasvatuksen kautta omaksuttua tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta (Wikipedia). Sivistysvaltio tarkoittaa sellaista valtiota, joka säilyttää kulttuurinsa, kehittää sitä ja pyrkii varmistamaan menestymisen mahdollisuudet kansalaisilleen. Systeemin käsite on olennainen etu suunniteltaessa kaikkia valtiomuotoja ja yhteisöjä.

Identiteetti on systeemin tärkein ominaisuus

Metayliopiston identiteetti on pelkistetty: se on aidon vuorovaikutuksen edistämistä systeemikeskeiseen tietoon pohjautuen. Vuorovaikutuksen tahto ja taito ovat kaikkien inhimillisten yhteisöjen paras ominaisuus henkilökohtaisten kompetenssien ohella.

Kuusi (6) “elämääkin suurempaa tehtävää”  Metayliopistolle ovat

Identiteetin valinnasta johtuu päätehtävät:

  1. ARVO: Edistää akateemista tiedonvaihtoa ja osaajien käyttöä vaativissa hankkeissa ja samalla nostaa tutkimusosaamisen ja itsenäisen oppimisen arvostusta.
  2. METODI: Parantaa keskustelun tuloksellisuutta modernein keinoin, systeemisen viestinnän avulla.
  3. HYÖTY: Suosittaa vertaisoppimista, missä kokemuksia siirretään yhteisöstä toiseen ja ihmiseltä toiselle (usein lähes ilmaiseksi tai mentoroinnin periaatteella).
  4. TEORIA: Tuoda systeemikohtainen arviointitapa systeemisine lakeineen — kybernetiikka ja identiteetti — raha- ja talouskeskeisen ajattelun rinnalle strategiseen päätöksentekoon.
  5. KÄYTTÖ: Edistää kriittistä ja objektiivista moninäkökulma-ajattelua yhteiskunnan sektoreilla
  6. MAAILMANKUVA: Osallistua tervejärkisiin hankkeisiin yhteishankkeisiin muodostaen systeemiajattelun verkostoa, ekosysteemiä, joka kampanjoi parhaan ajattelun taidon ja ihmisyyden arvostuksen puolesta.

Tietynlaisena vastakohtana kuudelle tavoitteellemme on Orwellin tyyppinen, byrokraattinen, mekanistinen yhteiskunta, joka kuihduttavin tekniikoin (lean) pyrkii laihduttamaan yhteisöistään luovuuden ja parhaan osaamisen.

Nykyisen yhteiskuntamallimme aiheuttamasta kurimuksesta päästään uudelle kehityksen tasolle siten parhaalla tutkimusosaamisella, systeemisellä viestinnällä, vertaisoppimisella kybernetiikkaa soveltamalla monitavoitteisiin, inhottaviinkin ongelmiin, jotta syntyy kasvava yhteisö valistuneemman ajattelun tueksi.

Videossa (7.5 min) kuvataan tapa, millä Metayliopisto suosittaa analysoimaan teemoja suhteessa haasteisiinsa, että saadaan aikaan konsepti, joka viedään läpi vaikkapa vesiputous-mallilla periaatteeksi, joka saadaan jalkautettua parhaassa tapauksessa maailmanlaajuisesti.

 

,