Metayliopisto esittelee systeemisen paradigman


Metayliopisto menee oikealta ohi!

Tutkimusyhteisöillä on tapana jäädä analyysitasolle oman teoriansa vangiksi, mikä johtaa aikanaan näivettymiseen, kunnes löydetään uusi samanlainen aihe.

Metayliiopisto ylpeänä esittelee systeemisen paradigman.

Systeemisyyttä on maailmalla tutkittu 1950-luvulta asti, siis yli 50 vuotta. Tutkimusinfrastruktuuri ei ole maailmanlaajuisestikaan onnistunut tiivistämään tietoa hyvin, sirpaloituneisuudestaan johtuen, joten itse idea on jäänyt erillisten metodien tasolle (vaikka aikanaan toisenlaista luvattiin).

Metayliopistolla on ollut loistava tilaisuus kunnostautua “kaiken hyvän” löytämisessä yhteiseksi paradigmaksi, mitä käyttää sekä kovien systeemien että pehmeiden systeemien (ihmisten yhteisöt) edistämiseen niin, että IT:stä peräisin oleva tietämys tiivistää eri muodot yhteen ja moderni IT-tekniikka antaa mahdollisuuden tuottaa esityksiä aiheista — systeemijournalismin muodossa.

Video (30 min) esittää nykyisen tutkimuksen paradigman puutteineen, käytännön ongelmineen sekä systeemisen paradigman näytteinä sekä visoimassa tulevaa aikaa, modernia tiedettä, missä tieto kulkee reaaliajassa malleina avoimissa yhteisöissä. Tämä parannus voisi tuoda tuottavuutta lisää nykykehitykseen satoja prosentteja.

Kehitysparannuksista voi tehdä matemaattisia ja systeemisiä mallejakin korostaen kaikkia pullonkauloja, tietämättömyyttä  ja kehityksen aukkoja, kun tutkijat ja yhteiskunnan ammattilaiset joutuvat sekoilemaan pimeydessä ilman kokonaiskuvaa siitä, mitä ovat tekemässä. Paradigma tarkoittaa ajattelutavan muutosta, kun vanha tapa alkaa syrjäytyä samaan tapaan kuin digitaalisuus on korvannut entisiä laitteita ja toimintatapoja. Sellaista Metayliopisto on tässä siis lupaamassa.

Muualla systeemisestä paradigmasta

Vastaavanlainen esitys systeemisestä paradigmasta löytyy prof. Alain Wegmanin esittämänä täältä. Muun muassa Lausannen yliopisto (http://lams.epfl.ch/) tutkii samoja asioita, omalla tavallaan, samoin kuin lukuisat yliopistot maailmanlaajuisesti Stanfordista lähtien. Mikä niistä vai Metayliopisto kykenee selkeimpään viestintään, se jää nähtäväksi.

Toivottavasti pääsemme toimimaan yhdessä, kehittämään systeemistä maailmaa, joka ei sekoile.

Sama aineisto löytyy Powerpoint – esityksenä täältä: https://tinyurl.com/ycrqqh6p

,