Metatekoäly on harjakaisvaiheessa!


Metayliopistolle kaikki meta-tason innovaatiot ovat itsestäänselvyyksiä!

Kehittyminen edistyy. Tällä foorumilla olemme luoneet metatekoälyn periaatteen. Siitä alkaa ilmestyä erilaisia presentaatioita, demoja ja animaatioita ja sovelluskuvauksia. Toivottavasti Suomen media ja koulutussysteemi ottavat luovia innovaatioita vastaan.

Teemana on: “Rakenna oma tekoälysi: Programming the World“. Ihannekirja antaa siihen alkusävelet, Paradigmakirja jatkaa ja Ohjelmointikirja kertoo koodin tuottamisen kuviot.

Ensimmäisen vuoden aikana valmistui kolme kirjaa sekä 50 videota yhden yliopistolle tehdyn raportin aktivoimana (yliopisto ei suostunut jatkamaan loistavaa kehitystä). Vuoden 2019 lopulla puhutaan jo yhtenäisestä AI-systeemistä, joka on abstrakti käsitys tekoälyn olemuksesta eri muodoissaan.

Meta – AI – videosoittolista soittelee kyberneettisiä säveliä

Soittolistassa Meta AI on (syksy 2019) jo useamman tunnin videoesitys metatekoälyn mahdollisuuksista. Se on mallintamista. Loppuvuodesta 2019 ilmestyy kirja metatieteestä, joka kokoaa teoriaa ja kehitystapoja yhteen.

Tämän kognitiivisen innovaation tulisi kuulua jokaisen yliopiston ja IT-opiskelun alkuvaiheisiin, sillä sillä on ratkaiseva merkitys ihmisen ajatteluun ja kykyyn hahmottaa “mitä tahansa” yhdistellen Ken Wilberin AQAL-teoriaa (theory of everything), kybernetiikkaa, systeemien teoriaa, kognitiotiedettä,  IT-mallintamista, visuaalisuutta ja tekoälyn logiikkaa sekä symbolista analyysiä (kirjoittajan väitös).

Uusimman kirjan teemana onkin “MONIALAISUUDEN ARVOLUPAUS”.

Video on 11 sekunnin mittainen kuvaten yksinkertaisen selkeästi kehittämistä, “kaiken kehittämistä“, mihin suuntaan meta-ajattelu tiedettä vie.

, ,