Systeemiset ratkaisut

Maailmasta puuttuu yhtenäinen taito ja tietämys löytää ratkaisuja tyypillisimpiinkin ongelmiin. Valtiot, kunnat ja yritykset osastoissaan toistavat samoja proseduureja löytää ongelmalle syylliset, että heidät saisi korjaamaan mokansa tai muiden taakseen jättämät mokat.

Systeemiajattelu puolestaan yhdistää mielellään kaikki selviytymisen ja onnistumisen taidot niin, että niistä tulee jatkumo. Kun yksi tapa ei auta, silloin siirrytään järeämpään. Holarkia on yksi mainio tapa jäsentää isotkin kehityskohteet, että osataan oikealla panostuksella ryhtyä toimeen.

Huipputason selviytymistäkin kovissa haasteissa voi opetella. Se onnistuu esim. kuvan osa-alueita tutkimalla.

Operaatiotutkimus haluaa edistää tuottavuutta ja joustavuutta optimoinnin ja logistiikan keinoin. Parhaita ratkaisuja ovat kuitenkin heuristiset oivallukset, tai vielä emergenssiin johtavat löydökset, missä kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Metaheuristiikka tarkoittaa tapaa formalisoida mitä tahansa käytännön resurssitilanteita.