Kuinka tunnistaa tiedekirja, joka on lähtöisin tekijän täydellisestä omistautumisesta tieteen perusteisiin?

Keskustelu tieteellisen kirjoittajan omistautumisesta aiheeseensa on OpenAI:n määrittelemänä (12.6.2024) täällä. Tämän pohtiminen on yksi loistava esimerkki metafyysisestä sillasta, joka yhdistää tietoisuuden eri tasoja: kirjoittajan idea –> kirja –> tekoälyn antamat kriteerit –> tutkijayhteisö –> lukijat –> tiedon leviäminen parhaista tieteestä kirjasta –> muiden tutkijoiden innostus toistua tekemään samaa.

Tiivistelmä OpenAI:n ehdotuksesta otsikon sanomaan systeemikuvana alla.

Kriteerit A-G ovat OpenAI:n luomia ja kaksi viimeistä kohtaa ovat allekirjoittajan lisäämiä:

A.Tekijän tausta ja näkökulma:

 • Ainutlaatuinen asiantuntemus
 • Henkilökohtainen intohimo

BInnovatiivinen sisältö:

 • Näkemyksellisyys, tiedonintressi
 • Alkuperäinen tutkimus

C. Kiinnostava kerrontyyli:

 • Metanarratiivit ja tarinankerronta
 • Selkeys ja sisällön lähestyttävyys, kannan ottaminen

D. Tieteidenvälinen lähestymistapa:

 • Tieteiden välinen integraatio
 • Laajimmat vaikutukset tieteen mullistamisena

EVastaanotto ja vaikutus:

 • Kriittinen keskustelu syntyy, oma yhteisö
 • Vaikutus tieteelliseen ajatteluun

F. Visuaaliset ja rakenteelliset innovaatiot:

 • Symboliset tyylikeinot vahvistamassa sanomaa
 • Vapauutuminen ja riippumattomuus alan sisäisistä rajoituksista

G.Tieteen kriteerit ja käytännön potentiaali

 • Kirjoittajan ainutlaatuinen näkemys jakamaan uutta tietoa.
 • Avoin asenne suhtautumisessa muihin uusiin avauksiin 

H. Aiheen vertautuminen tieteeseen, sen historiaan ja perimmäiseen tarkoitukseen

 • Mullistava käsitys luomassa uutta kumouksellista ajattelun tapaa, kuten paradigmat ovat aina syntyneet
 • Uuskopernikaaninen kumous on nimitys tieteen aikakauden vaihtumiselle

Koska tieteellinen keskustelu yleensä sallii vastakkaisia näkemyksiä, erilaisia näkökulmia, näitäkin kohtia voi mukauttaa eri tarpeisiin.

Samat kriteerit sovitettuna allekirjoittaneeseen, edellisen kuvan mukaisesti: