Tieteen seuraava vallankumous; Immanuel Kantin Pure Reason Revolution – filosofia tarkastelussa

Maailman parhaat tutkijat voivat jo nykytiedoista päätellä millainen olisi tieteen filosofian seuraava vallankumous, kun edeltäjiä olivat Platon, Kopernikus, Kant ja Freud.

Platon ja Sokrates loivat dialogin, Kopernikus empirismin, Kant rationalismin ja deduktionja Freud häilyväisen käsityksen ihmisen persoonallisuudesta.

Mikä olisi seuraava vaihe tässä ketjussa?

Toisin kuin julkisuudessa väitetään, “tekoäly” ei ole mikään tieteellinen käsitys, vaan sillä tarkoitetaan joukkoa ilmiöitä, joiden taustasta ei ole julkista tietoa. Niin sanottu tekoäly pitää perustella niiden teorioiden mukaan, joilla älykkyyttä voidaan saada aikaan. Symbolisena nimenä seuraavalle filosofialle ehkä menettelee “AI”, mutta sen taustalla aina tosiasiallisesti on systeemitiede ja siihen liittyvä filosofia, joka on tieteellisen pätevä ja kuvioltaan moniulotteinen. Tästä aiheesta lisää tietoa löytyy sivustolta SystemsPhilosophy.org (David Rousseau et al).

Tieteen seuraava mullistus perustuu systeemitieteeseen

Systeemitiede on universaali tieteenala ja käsitteistö, joka Immanuel Kantin viitoittamaan tapaan sisältää merkittävän joukon skeemoja ja arkkitehtuureja ja pelisääntöjä, joiden varaan tieteen seuraava sukupolvi rakentuu.

https://youtu.be/nZn94rup4dg
Kantin filosofia Pure Reason eri muotoineen systeemisesti kuvattuna (20 min).

Metayliopiston sivustolle kehitettään TOE-hankkeen puitteissa luonnokset tästä neljännestä filosofian sukupolvesta, joten niihin palataan myöhemmin. Videossa (20 min) kuvataan koherentilla ja kompaktilla tavalla Immanuel Kantin filosofian ydin.

Aineisto videon malliin on saatu Wikiwand-sivustolta, jota on ryhmitelty ja tiivistetty ja siten visualisoitu. Samaa periaatetta olemme käyttäneet jo sadoissa muissa esityksissä, mutta esitystapa tiivistyy ja samalla monipuolistuu esitys esitykseltä.