Arvoihin perustuva kehitys: Value based leadership


Elokuun teemana Metayliopistolla on arvojohtaminen. Olemme käyneet läpi kulttuuritietoisuutta mm. Joanna Barclayn kanssa saadaksemme aikaan koherenttia käsitystä mitä yhteiskunta, tulevaisuus, teknologia ja ihmisten tarpeet todellisuudessa ovat.

Koko maailman ja yhteiskunnan viitekehys

Kun ajattelun tarpeita avaa tarpeeksi laajasti, päädytään peruskäsitteisiin kuten ihmistieteet, käsitys teknologiasta ja toteutuksesta sekä vaikutelma tulevaisuudesta. Tällainen malli ei voi olla kovin konkreettinen, ja siksi videossa muodostetaankin välitasoja, jotta ajattelija pääsisi virheettömästi alueelta toiselle pohtimaan vaikkapa sähköautojen tulevaisuutta.

Idea on alkanut aikanaan kehittyä A. Maslowin mielessä tarvehierarkiana. Richard Barrett laajensi sitä tietoisuuden kaavioksi. Näin syntyi idea: Whole System Change, joka on muutosjohtamisen karkean tason menetelmä. Videossa jatketaan tästä menetelmästä eteenpäin. Matriisi 2 x 2 laajentuu muotoon 4 x 4, joten siinä on 16 erilaista ajattelun aluetta. Ne on valittu niin, että ovat itsenäisiä ja helposti tunnistettavissa vähintäänkin tieteen kirjallisuudesta. Tässä korostuu erityisesti systeemi-lähtöiset, kuten systeeminen perspektiivi, joka on Gene Bellingerin suosittama käsite arvioida vaikutuksia kokonaisuuteen (tulevaisuus).

Yhteenveto

Avainteemat:

  • Sisältömarkkinointi: Sisältö on kuningas (King), vuorovaikutukset ovat kuningatar (Queen), mutta konteksti on tärkein (God).
  • Yhteiskunta olemme me.
  • Systeemi on kognitiivinen malli esittää mitä tahansa, sekä abstraktiona että konkretiana.
  • Tietoisuus on kyky ymmärtää yhteiskunnan konteksteja.
  • Kulttuurijohtamisen ideana on muuttaa yhteiskuntaa avoimeksi: pois siiloista ja peloista, kohti yhteistä ymmärrystä, sosiaalista tilaa.

Kiitoksia aiheen pohjustuksesta Annu Palmulle, Joanna Barclaylle, Markku Wileniukselle ja Eero Hollmingille.

Video on englannin kielinen. Sen kesto on 16 min.