Ajattelun universaalisuus ja kerroksittaisuus sekä systeemisyys ovat kaiken abstrahoinnin takana; Metatekoäly kuultuna 5 minuutissa


Ihmisen 30.000.000.000 aivosolua?

Montako insinööriä tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu? Vastaavasti kognitiotieteilijä päättelee montako neuronia tarvitaan ymmärtämään joku alkeistehtävä.

Tekoälytutkimukseen liittyy sellaisten konstruktioiden suunnittelu, jotka ovat mahdollisimman älykkäitä mahdollisimman vähillä elimillä eli neuroneilla. Prof. Pentti Haikonen on kuuluisa rompetavarasta rakentamistaan roboteista.

Meta-ajattelu lähestyy samaa tavoitetta hahmottamalla käsitteitä, joiden avulla voisi selittää toisia käsitteitä. Olen tehnyt aiemmin siitä mm. videon “Meta-vallankumous”. Se on tavoitteena kaikissa ontologioissa, joten se on ollut tutkimuskohteena osittain jo kymmenet vuodet, mutta kovin pitkälle sitä ei ole viety. Joku “Museo-Suomi” ei pitkään tulevaisuutta pysty ennustamaan.

Meta-ajattelu suunnittelun apuvälineenä

Erityisen mielenkiintoinen tilanne saadaan, kun aloitetaan suunnittelu puhtaalta pöydältä tai parantamaan aiempaa konstruktiota (kuten rampautunut organisaatio). Siellä tarvitaan kerroksittaisia, universaaleitakin ajattelun malleja miltä tulevaisuuden systeemin tulisi näyttää.

Metatekoälyn soittolista

Idea Metayliopiston teoriasta on rakentunut muutaman vuoden aikana ja vajaassa 250 videoesityksessä sekä kymmenissä tuhansissa powerpoint-kalvoissa. Ihan helpolla se ei ole syntynyt. Videossa esitellään keskeisin aineisto tiivistelmänä (linkki).

 

, ,