Aineiston logiikka: miten videot järjestyvät suhteessa toisiinsa


Oheisesta kuvasta selviää Metayliopiston aineiston logiikka ylhäältä alaspäin. Idea on lähtenyt liikkeelle selkeän ajattelun ihanteesta Lehman Brothersin kriisistä alkaen (2008) ja systeemiajattelu on liittynyt siihen kiinteästi.  Kuvaa klikkaamalla pääsee vastaavaan PDF-tiedostoon.

VIDEOKOKOELMA_Metayliopisto

Näin syntyi tavoitelinjaus, identiteetti, ja siitä kehittyi metodologia sekä tekninen toteutus. Tällä mallilla kuka tahansa voi kehittää henkilökohtaisia tulkintoja haasteellisista aiheista joko teknologiatasolla (monitieteellinen oppiminen tai viestinnän haasteet maailmanlaajuisesti) tai käytännönläheisemmin yhteiskuntaan liittyen (kuvassa keskellä: uudistumisen haasteet, Suomen tilanne ja näkemys valtiontalouden kehittämiseksi), tai metodologiahenkisesti ottaen tarkasteluun kiinnostavia maailman ilmiöitä kuten Facebook-yrityksen huima menestys, yhteiskunnan mallintaminen teknologialähtöisesti tai kulttuurin kuvaaminen systeeminäkökulmasta.

Kuvattu konsepti käy mihin tahansa, missä todellisuuden kohteet ja ilmiöt voidaan esittää systeemisenä arkkitehtuurina tai semantiikkana, edes vaikka paloittain. Pelkästään esittäminen on jo viestintää, koska näin korostetut asiat kertovat mitä olennaisia asioita esittäjä haluaa painottaa suhteessa toisiinsa. Kun aluetta hahmottaa systeemisinä kaavioina, esille saadaan tärkeitä, kompleksisia syy- ja seuraussuhteita, jotka yleensä ovat ratkaisun avaimia.

HUOM. Tiivistelmä systeemiajattelusta uusille aiheen aloittelijoille löytyy linkistä sekä hakusanoilla:  Beginners Guide to Systems Thinking – ProposalSpace

,