Yhteiskuntasuunnittelu tarvitsee viitekehyksiä (tutkimuksen tapaan)


Yksinkertaisesti sanoen, suunnittelutoimet isoissa hankkeissa ovat täyttä sekoilua, hapuilua lumihankessa, ellei niissä hyödynnetä yhdessä sovittuja ja parhaita viitekehyksiä (engl. framework, context).
Kontekstuaalisuus on aivan ensiksi ymmärrettävä.

Sosiotekninen systeemi on parhaiten yhteiskunnan kehitystä meta-tasolla kuvaava käsite. Se sopii hyvin linjaamaan mm. soteuudistusta ja kaikkea isoa kehitystä yleensä. Siitä eteenpäin päädytään mieluusti kestävän kehityksen periaatteisiin.

Kaikkein paras periaate julkisen sektorin kehittäjille.

Ilman kunnon tietoa, ja tasapuolista asennetta ei synny kunnon tuloksia. Mitä parempaa halutaan, sitä enemmän kompetenssia ja tunnettua laadullista kompetenssia tarvitaan kehittäjiltä (samaan tapaan kuin tieteessä, taiteessa ja urheilussa ja viihteessäkin).

Lyhytvideo (alle 1 min) katsottavissa täällä.