Yksi laajimmista systeemiajattelun videoaineistoista


Tiedekunnan verran näkemyksiä miten soveltaa systeemistä maailmaan

Gene Bellinger ja kumppanit ovat luoneet ansiokasta materiaalia systeemiajattelusta. Siitä puuttuu yleensä konkreettisuus, tapa päästä yhteiskunnan ongelmiin sisälle. Meta-yliopisto paikkaa tätä aukkoa, koska sen kymmenet ja kymmenet videot Youtubessa pyrkivät yhdistämään systeemiajattelun perusteet ja terveen yhteiskuntakäsityksen sekä käytännöllisyyden sille tasolle, että kuka tahansa voi siitä jatkaa.

Videoiden semantiikka on alkuvaiheen haparoinnista pohjustusvideo 30 sek: https://www.youtube.com/watch?v=ljAMouUXHis ) muotoutunut meta-oppimisen ja meta-opettamisen tekniikaksi, joten katsoja pääsee vertaamalla oppimaan erittäin nopeasti.

Videoita löytyy haulla: https://www.youtube.com/results?search_query=metayliopisto

Uusimmat videot voi tilata Erkki Laitilan kanavasta: https://www.youtube.com/user/EKI895

Videoilla on selkeä keskeinäinen logiikka: kyberneettinen näkemys kaikesta

Kaavio esittää videoiden ryhmittelyn GoodReason – intentionaalisuuskaavion mukaan jäsennettynä. Kuka tahansa voi asettaa tavoitteekseen kehittää itselleen ja muille hyvän tulevaisuuden (nro 8) taustoituksen (1) tunnetuista lähtötiedoista sektoreitten 2-7 mukaan toimien. Niistä muodostuu “meta-kertomus”, systeeminen elinkaari, valtiolle, yritykselle, luonnolle ja mille tahansa systeemille.

meta_yliopiston_videot_paaluokat