Tieto-oppi, muoto-oppi, oppi tieteestä ja teknologiasta; kaikki nämä samassa


Tähän aiheeseen liittyviä kysymyksiä:

  • Miksi poliittiset toimijat eivät näytä löytävän toisiaan, vaan erkaantumassa äärisuuntiinsa?
  • Miksi talous kärsii maailmanlaajuisesti pääoman puutteesta, vaikka keskuspankit tarjoavat rahaa miinuskorollakin?
  • Miksi yhteiskunta on eriarvoistumassa – kasvavista megayrityksistä toiseen ääripäähän saakka, joka joutuu kokemaan kaikki mahdolliset tilanteet selviytyäkseen elämässä?
  • Miksi teknologiasta ei voi enää vapaasti puhua ottamatta esille ongelmia, haavoittuvuutta ja väärinkäyttöä, joita siihen liittyy?
  • Miksi ihmisten käsitys luonnosta on kulminoitunut kiistelyyn hiilidioksista ja lehmien olemassaolon oikeutuksesta?
Transformaatio selittää kaiken dynaamisuuden.

From Mechanistic to Social Systemic Thinking

Russell Ackoff ja Kellie Wardman pohtivat tuota tematiikkaa muutoksena mekanistisesta ajattelusta systeemiseen paradigmaan.

Teollisen vallankumouksen aikana yritystä pidettiin koneena, jonka ihminen on keksinyt työnsä tekemiseen. Varhaisen liiketoiminnan “jumala” oli omistaja, joka loi sen koneen. Ei ollut työlainsäädäntöä tai rajoituksia. Yritys oli olemassa omistajan tarkoitusten – voiton tuottamiseksi – palvelemiseksi.

Nykyiset johtamis- ja hallinnolliset ongelmamme syntyivät maailmasta, joka pyrkii toimimaan sosiaalisena systeeminä, mutta olemme yrittäneet ratkaista ne käyttämällä lähestymistapoja, jotka perustuvat mekanistiseen ja niukkuuteen perustuvaan tiukasti perustuvaan maailman-katsomukseen. Tämän vääristymän jatkuminen johtaa elämänlaadun jatkuvaan heikkenemiseen. Siinä samalla alkaa laskea elintasokin.

Koneen aikakausi alkoi teollisen vallankumouksen myötä (1700-luvulla). Mutta mikä olisi seurauksena 2000-luvun systeemisestä, muuttuneesta maailmankuvasta, joka on toisella tapaa tekninen luonteeltaan?

Systeemiajattelijoiden sivusto TheSystemsThinkers.com esittelee 133 vastausta tähän kysymykseen.

Tämä video (19 min) kuvaa kaikki systeemiset näkemykset transformaation käsitteestä alkaen.

https://youtu.be/eXHE6qA-4o8