Tähän asti paras analyysi ja synteesi Suomen sotesta; Elina Lepomäen esityksestä aloittaen


Tiede kehittyy ja tutkimusmenetelmät kehittyvät. Siten tutkijayhteisössä käytetään parhaita tapoja luoda tietoa. Kokemusteni perusteella Suomessa ei käytännön tasolla osata systeemiajattelua missään. Tämä puute näkyy mm. politiikan hoidossa, joka muistuttaa telkkariohjelma “Kätevän emännän juhlat”.

CATWOE on helppokäyttöisimpiä systeemiajattelun menetelmiä

Valitsin tähän esitykseen metodiksi CATWOE:n, koska se on ymmärrettävä ja helppo sijoittaa varsinkin palveluitten ja bisneksen teemoihin.

Referenssi Eksotelta: Arkiajattelu-kirja

Elina Lepomäki mainitsee Eksoten ja erään toisen sote-ekosysteemin esimerkeiksi mihin suuntaan koko Suomea pitäisi viedä. Olen samaa mieltä.  Metayliopiston ajattelua on sovellettu Eksotessa vuosia Arkiajattelu-kirjasta saadulla tiedolla kuten oheinen viesti esittää.

Videon logiikka

Videossa sovelletaan Metayliopiston kuuden kohdan luokittelua niin, että CATWOE-konseptointi tulee tasolle 3 ja siirtyminen systeemijaotteluun tulee tasolla 4, niiden vuorovaikutussuhteiden kuvaaminen tasolla 5 ja tasolla 6 esitetään neljä pohdittavaa kysymystä, joihin videossa ei esitetä ratkaisua, vaan ne on tarkoituskin jättää jokaiselle katsojalle vapaata mielipiteenmuodostusta varten

Myös diakatselu

Esityksen voi katsoa myös Powerpoint-diaesityksenä:  Sote Lepomäen lausunnosta alkaen

 

Demokratian, oman ajattelun ja puoluekurin välinen ristiriita

Viestintä Eduskunnassa ja Hallituksessa on rajoittunutta ja usein epäasiallistakin. Keskitytään kaikkea muuta kuin asiaan. Media on siinä vielä pahempi, koska media tienaa pinnallisilla ilmaisuilla helpoiten, vaikka se olisi harhaanjohtavaakin.

Toivon, että tästä videosta katsoja saa käsityksen siitä, että jos maata johdettaisiin systeemiajattelun keinoin, Suomi saisi ryhtiä, se löytäisi identiteetin ja alkaisi kehittymään kohti lupaavaa tulevaisuutta. Nyt tämä eteneminen on täydellisesti unohdettu, kun on jouduttu riitelylinjalle. Olen samaa mieltä kuin tuhannet kansalaiset, että tämä sote pitäisi delegoida parhaille asiantuntijoille, että hallitus pääsisi keskittymään pitkän tähtäimen tärkeisiin hankkeisiin, mitä tämä sote ei missään nimessä ole, koska se ei voi Suomen osaamista viedä paremmalle tasolle.

Video on tasan tunnin pituinen (linkki).