Systeemitiede olisi nostettava arvostetuksi, itsenäiseksi tieteenalaksi


Tällä videolla (32 min) kampanjoidaan systeemitieteen puolesta, koska se uutena näkökulmana (tosin aktivoitunut jo 1950 – 1970 – luvuilla) on jäänyt perinteisten tieteiden varjoon.

Se ansaitsee oman itsenäisen aseman, koska universaalina ja selittävänä tieteenä se pystyy selittämään muiden tieteenalojen merkityksiä, ainakin systeemisellä ja metatasolla, toisin kuin esimerkiksi kognitiotiede ja semiotiikka, joihin tässä useinkin viitataan, mutta nämä jälkimmäiset eivät omaa mitään metatieteellisiä ymmärtämisen ja kehittämisen tekoja, jotka mitenkään vastaisivat sellaisia arvostettuja näkemyksiä kuten metafysiikka, systeemien filosofia, systeemiajattelu, systems engineering tai systemologia, joka on nimetty kokoelmaksi kartoittaa systeemialan yhteinen merkitys alueittain.

“Systeemitiede arvostetuksi tieteenalaksi”: video 32 min, klikkaa kuvaa.

Video sopii tutkijatasoisille henkilöille sekä “viestikapulaksi” jaettaessa näkemystä tästä innovaatiosta eteenpäin. Systeemitiede soveltuu tosiaankin innovaatioiden kehittämiseen mitä parhaiten.

Maailma on avoin työmaa ja kohde analysoida ja kehittää ja kehittyä systeemisesti.