Systeeminen vipuvaikutus koronakriisin ja ihmiskunnan välillä


Donella Meadows määritteli aikanaan käsitteen System leverage 12-kohtaisella asteikolla, missä suurinta vaikutusta edustaa paradigma.

Vähimpiä vaikutuksia ovat lineaarisella asteikolla luodut määrälliset muutokset: budjettia muutetaan, ostetaan lisää testejä jne. Ovatko valtiot kyvyttömiä arvioimaan itseään, omaa selviytymiskykyään?

Holarkia on tapa miettiä tämänkaltaisia, valtaisia, mittasuhteita.

Yhden ihmisen ja ihmiskunnan välinen holarkinen suhde.
Miten onnistuu aikanaan “BOOTSRAP”, uudelleen ohjelmointi?

Kymmenissä Metayliopiston videoissa tuodaan esille ideoita ja malleja kokonaiskuvan hahmottamiseen — tekoälyllä ja ilman.