Systeemiajattelun pedagogiikka: oppiminen, opettaminen ja soveltaminen


Monet maisteritason henkilöt tuntevat pelkoa sanaa systeemiajattelu kohtaan. Se johtunee epävarmuudesta tai haluttomuudesta oppia. Tässä videossa lievennetään tätä kynnystä.

Toiset perustelevat haluttomuutta sillä, etteivät ymmärrä hyötyjä. Sitä väitettä voi kumota kertomalla, että nykymaailma on täynnä ekosysteemeitä, joissa ratkeaa maailmantalous. On välttämätöntä tuntea omat tärkeät ekosysteeminsä. Systeemiajattelu sisältää joukon hyviä työkaluja tähän tarkoitukseen. Vielä tärkeämpää on se, että tunnistamalla liike-elämän systeemiset lait ja piirteet, tämän taidon omistava pystyy kiihdyttämään oppimisprosessiaan 10-100 kertaiseksi verrattuna sellaiseen, joka joutuu ilman mentaalisia malleja, yksityiskohtien kautta tai epäselvällä heuristiikalla muodostamaan käsityksensä.

Systeemiajattelun pedagogiikka

Pedagogiikka tarkoittaa wikin mukaan tapaa, jolla opetus järjestetään, sekä sen näkemyksellisiä kasvatuksellisia periaatteita, mutta sillä on muitakin merkityksiä tarkoittaen:

  • 1) koko kasvatustieteen tieteenalaa, 2) kasvatus- ja opetusoppia, 3) opetus- tai kasvatustaitoa, 4) kasvatuksellisia yms suuntauksia sekä 5) tietyn kohdealueen opetusta ja tutkimusta (kuten erityispedagogiikka tai korkeakoulupedagogiikka).

Kasvatustiedettä video ei käsittele, mutta muutoin aika laajasti se sivuaa pedagogiikan määritelmiä.

Vastaavanlaisia saman aiheen oppimisen ja opettamisen metodeita ei montaakaan ole saatavissa, vaikka se olisi erinomainen kehitys- ja tutkimuskohde. Tässä esitelty metodi tarkentaa pehmeän systeemiajattelun periaatetta (Soft Systems Methodologia) hyvinkin paljon ja se tuo mukaan massaräätälöinnin edut ja motiivin ymmärtää aihe, sekä lopulta laajentaa osaamistaan aiheen yläpuolelle.

Erinomaisia soveltamiskohteita

Käytännön kohteina soveltaja pyrkii perehtymään toimialansa yrittäjiin ja asiakkaisiin tällä periaatteella ja rakentaa itselleen mallia, missä pystyisi parhaiten vaikuttamaan tähän ympäristöön. Samoja tarpeita tulee henkilöillä, jotka ovat tekemisissaä julkisen sektorin kanssa. Ylipäätään työtelämässä valveutunut persoona voi “hakkeroida” niitä kohteita, joissa haluaa parhaiten toimia ja joihin vaikuttaa.

Politiikassa puolueet ja isot järjestöt on hyvä tuntea ja siksi oppia näillä keinoin. Järjestelmällinen opettelu on hidasta ja juuri sen nopeuttamisessa hyvä metodi tuo valtavasti säästöä.

Video löytyy tästä osoitteesta.

 

,