Suomen IT-ala uuteen nousuun: Ideointitapahtuma systeemiajattelun opeilla Tivian järjestämänä


MUUTOS AJANKOHTAAN: Ideointipäivä järjestetään joulukuun 1. päivä (kun alkuperäinen päiväys oli 4. lokakuuta).

Tänä ideointipäivänä kaikki IT-alan tulevaisuudesta kiinnostuneet pääsevät tutkimaan systeemistä näkökulmaa (teoriaa) koko Suomeen käytännön näkökulmasta, IT-alan laadun ja toimivuuden näkökulmasta. Aiheena on peräti koko yhteiskunta, ja siitä luodaan malleja jokaisen edistettäväksi. Tapahtuman tilat ja tilausprosessin järjestää Tivia.

Ihanteellinen IT YhteiskuntaNykyisin ihmiset ja organisaatiot toimivat niin lähellä bisnes-rajapintaa, arjen kiireissä, että pitkän tähtäimen ajatus tahtoo unohtua päättäjiltäkin. Ihanteita ei pääse syntymään, kun on jatkuvia kustannustpaineita.

Valitettavan harvoilla on valmiuksia ajatella muutamaa kuukautta pidemmälle. Tässä videossa aikaskaala ulottuu 2020-luvulle asti. Video esittää asteikot ja viitekehyksen kuinka kerätä osallistujilta ideat muutokseen. Ilman ihannetta ei kunnollinen johtaminen ole mahdollista.

Kolmivaiheinen jaksotus ja jatkuvaluonteinen seuranta

Tapahtumaa ennen keräämme valtakunnan tärkeimmiltä tahoilta heidän käsityksensä IT-alan kehittymisestä seuraavalle vuosikymmenelle. Tällaisia tahoja julkiselta sektorilta ovat Julki-ICT hanke, valtiovarainministeri, VTT ja yliopistot, sekä yksityisen sektorin tärkeimmät toimijat. Tämä tieto muodostaa aineiston tapahtumapäivään, mikä on siis vaihe kaksi. Tapahtuman jälkeen järjestäjä kokoaa aineiston yhteen ja toimittaa osallistujille sekä tärkeimmille sen hyödyntäjille. Seuraavina vuosina pyritään toistamaan sama prosessi uusilla tiedoilla, mikä tiivistää alaa ja parantaa sen mahdollisuuksia kehittyä haluamaansa suuntaan.

Asiallisia aiheita ihannekeskusteluun ovat digitalisaatio, IoT, palvelujen kehitys, robotisaatio,  kokonaisarkkitehtuurien soveltaminen, System Praxis, tietoturva, MyData, muutosjohtaminen, avoimet yhteisöt, koodauksen uudet suunnat sekä Viron karkumatka Suomeen nähden.

Tarkoituksena tällä ideointihankkeella on osallistujien kouluttamisen lisäksi parantaa merkittävällä tavalla valtakunnan IT-päättäjien kykyä ymmärtäää ihanneajattelun tuoma potentiaali!

Tietoa tapahtumasta on Tivian sivuilla täällä. Video (vajaat 30 min) löytyy täältä.