Rakettitiede 9: Kausaliteetti on syyn ja seurauksen välinen suhde


Syiden ja seurausten tutkiminen

Wiki kertoo näin: “Causality (also referred to as causation,[1] or cause and effect) is the natural or worldly agency or efficacy that connects one process (the cause) with another process or state (the effect), where the first is partly responsible for the second, and the second is partly dependent on the first.”

Periaatteessa lähes kaikki tiede on jonkinlaista kausaliteettiä. Äärimmäiset ajattelijat näkevät kehityksen vääjäämättömänä. He ovat deterministejä, ideologiaan ajattelunsa perustavia tai muutoin kykenemättömiä tunnustamaan tai tuntemaan vaihtoehtoja. Herkkyys ja sosiaalinen älykkyys ovat tapoja ymmärtää elämän monivivahteisuutta.

Viimeaikainen tiedotus tekoälystä on sisältänyt determinismiin liittyviä piirteitä, ja kaikenlainen propaganda tähtää vaihtoehdottomaan asenteeseen (“tietämättömyys on voimaa”).

Hyötyä kausaliteetista

Mitä enemmän ilmiöitä ymmärretään, sitä enemmän niitä voidaan käyttää hyväksi, jos niitä voidaan myös hallita. Kaikki teknologia ja hallintomallit ovat näin syntyneet.

Maailman rahoitusmarkkinat on aikanaan luotu vaihdon välineeksi (syy: ostaa rahalla, seuraus: hankkia hyödykkeitä ja palveluita, jotta voi voida hyvin), Nyt onkin käynyt niin, että rahoitusmarkkinat ryöstäytyivät pankkien ja valtioiden ja kansalaisten käsistä ja alkoivat dominoimaan kaikkea (velkakupla). Alkuperäinen kausaliteetti romahti ja uusi kausaliteetti on hallitsematon.