Osaatko määritellä ammattisi ja yrityksesi sisältä ja ulkoa: identiteetti ja kokonaisvaikutus?


Työelämän voimakkaasti muuttuessa ammatit ja toimenkuvat uudistuvat. Nopeutta ja joustavuutta tulee lisää. Joskus vaikutukset ovat positiivisia, toisinaan negatiivisia.

Video on suhteellisen pitkä: 56 minuutin mittainen, mutta se avaa vasta muutaman näkökulman. Mainittakoon, että systeemiajattelua käyttäen kuka tahansa voi käsitellä mitä tahansa aihetta, ammattia, kyvykkyyttä ja työnantajaansa omasta näkökulmastaan laajentamalla sitä vaikkapa näillä keinoilla mitä videosta tulee ilmi.

Ammatit ja yritykset systeemeina

Työelämä on hektisimmillään hyvin kompleksista, ja tulvillaan riskejä. Politiikka on tästä esimerkki. Tässä videossa muodostetaan käsityksiä ja malleja ammatista yleensä sekä yrityksestä. Esimerkkeinä itsellinen palveluntarjoaja, parturi sekä Meyerin laivanrakennuskonserni, joka koonsa ansiosta pystyy ajoittain dominoimaan alaansa, ja saa kaikkein parhaat kaupat.

Työelämässä kaikki liittyy kaikkeen!

Videossa tuodaan esille mm. Business Motivation Model – menetelmä kuvata yrityksiä sekä Ubiquitous Optimization – periaate kehittää työntekijää ja yritystä. Beerin Viable System – malli sopii kuvaamaan hierarkiaa ja säätyvyyttä, ja sitä on sovellettu bisnekseen ja organisaaioihin valtiotasolle asti.

Samoista lähtökohdista käsin on mahdollista mallintaa mitä tahansa yritystä, organisaatiota, ammattia sekä kyvykkyyttä, mikä tarkoittaa ulkoista käsitystä toimijasta suhteessa asiakasrajapintaansa. Tätä kyvykkyyden määritelmää on soveltanut mm. Espoon kaupunki kokonaisarkkitehtuurissaan (http://www.slideshare.net/PiviSutinen/kokonaisarkkitehtuurin-hallinnalla-kaupunkihaasteet-kuriin).

Video avaa portteja työelämään siis varsin monipuolisesti, ja mahdollisimman käytännönläheisesti yhdistämällä erilaisia tietolähteitä ja malleja hyödyntäjän näkökulmasta. Sitä voi katsella ja kuunnella täältä.