Näytesivu: Vastuullisen Tekoälyn metateoria ja symboliikka


Kaikkein parhaiten tekoälyn taustateorioita selostava kirja

Kirjan Vastuullisen tekoälyn paradigma on kirjoittanut symbolisesta analyysistä väitellyt tohtori, systeemimetodiikan kehittäjä noin 10 vuoden tutkimuksessaan.

Kirjassa tulee esille erilaiset tutkimisen ja selittämisen metodit ja teoriat kuten systeemitiede, kybernetiikka, holarkia, hermeneutiikka, tietojenkäsittelytieteen keskeiset periaatteet, tekoälyn pragmaattinen idea sekä positiivinen yhteiskuntanäkemys korostamassa vastuullisuutta ja ihmisläheisyyttä.

Kirjan sivulla (173) on yhteenveto ajattelun tavoista, joilla tekoälyä voi edistää (ellei olla rajoituttu neuroverkkoihin) – symboleineen,

Kuinka on mahdollista, että tällaista kirjaa ei maailman suurimmissakaan AI-yrityksissä ole saatu aikaan, eikä yliopistoissa?

  • Ihmiset ovat kaikkialla kapea-alaisia. He sotkeentuvat “sote-kriiseihinsä”, ja ajattelu pysähtyy kuin seinään.
  • Lisäksi yliopistot eivät kannusta yhteistyöhön, koska ne kilpailevat toistensa kanssa rahoituksista, mikä johtaa epäterveisiin ilmiöihin.
  • Stanfordin yliopisto on parhaiten kartalla tämän kirjan aiheen suhteen (siihen esitetäänkin kirjassa viittauksia).

Tämän takia tarvitaan Vastuullisen Tekoälyn paradigma.

Kirja tulee myyntiin maaliskuussa 2019. Se on kaikkien aikojen visuaalisin ja loogisin ja teorioita laajimmin esittelevä tekoälykirja.

Seuratkaa tätä palstaa, jos haluatte oppia uuden paradigman ensimmäisten joukoissa!

,