Näkemys yhteiskunnan kehittymisen suunnaksi, 2020


Visiologiikka on Ken Wilberin mainitsema taito nähdä sellaista, mitä vielä ei ole olemassa. Se liittyy osittain intuition ja transkendentaalisen ajattelun ominaisuuksiin, tai toiveajatteluun etsimässä parasta.

Oppiaksesi enemmän, naputa kuvaa ja katso video (1 min).

Neil Amstrongin sanoista mukaellen vastausta kysymykseen: Mitä meidän oikein tulisi tehdä?

Menestyksen eväitä itse kullekin, mutta varsinkin niille, joita siitä estetty!