Mitä hyötyä systeemistä on ja miten sitä voi systeemiajattelulla kehittää lisää?


Value proposition on Nokian suosima sanapari tarkoittamassa myytävien palveluitten ja laitteitten aikaansaamaa hyötyä. Se on lähellä liiketoiminnan ydintä, luonteeltaan usein mentaalista tasoa, mielikuvia, jotka välttämättä eivät pidä paikkaansa (enää), jos kilpailijat ovat pidemmällä.

Value proposition

Esitän videossa joukon business model – menetelmiä, mutta tunnen niitä toki paljon muitakin käytyäni USA:ssa bisnesopintomatkoilla kymmenisen vuotta sitten. Kysymys, onko markkinointi monimutkaista vai yksinkertaista, on kaksihaarainen miekkä: sekä että. On tarpeellista tuntea se yksinkertaisempi puoli, systeemisyys, mutta tapauskohtaista tietämystä tarvitaan aina uusissa haasteissa, jotka ovat yllättäviä tai uudenlaisia. Kumpaakin tapausta voi lähestyä systeemiajattelun keinoin.

Pelkistettynä kaikki bisnes on samanlaista, mutta siellä missä se on spekulatiivisinta, kuten korruptoituneilla markkinoilla tai kriisin oloissa, auttaa parhaiten kaikenlaiset ad hoc – ratkaisut, joita ei välttämättä pysty selittämään mitenkään. Politiikka on usein sellaista.

Systeemiajattelun systeemin arvo käyttäjälleen ja soveltajalleen on äärimmäinen selkeys

Systeemiajattelijana helposti turhautuu kun näkee ei-toivottuja ilmiöitä ja suoranaisia virheitä, valtataistelua ja vedätystä, millä joku osapuoli aiheuttaa toiselle ja kokonaisuudelle vahinkoa. Kybernetiikan perussäännöt ovat mainio tapa löytää kohteita muutosjohtamiselle, mutta muutokset saadaan läpi vain silloin kun johtajalla tai sen verkostolla on tarpeeksi arvovaltaa kertoa muutoksen perustelut ja toteuttaa ne. Useat systeemiajattelun teoriat ja periaatteet tähtäävät parempaan huomiseen. Niitä on selostettu muissa videoissa tällä foorumilla.

Video (62 minuuttia) löytyy täältä.