Metatutkimisen formalismi kehittyy reipasta vauhtia; englannin kielinen selostus www.goodreason.fi


Metayliopiston teoreettinen perusta kehittyy reipasta vauhtia Prolog-ohjelmoinnilla. Näin olen kehittänyt kymmeniä konsepteja 20 vuoden aikana: kokeilemalla tietorakenteita toisiinsa, ja sitä kauttaa alkaa kokonaisuus hahmottua. Tämä on käsitteellistä luovuutta, mistä olen tehnyt myös videoita.

Tässä videossa keskitytään uuden web-sivuston logiikkaan.

 

Video on reilut 8 minuuttia pitkä, ja englanniksi.

 

,