Metafilosofia & Supertiede: 10 tärkeintä kykyä kriisisietoisuuden edistämiseen


Kansalaisilta nykyisin puuttuu rohkeus ottaa vastaan näkemyksiä tiedosta, tieteestä ja yhteiskunnan toimintamuotojen edistämisestä. Se on absurdia kun ottaa huomioon eri valtioiden ja rakenteiden henkisesti, sosiaalisesti ja toiminnallisesti haavoittuvan tilan.

Tutkimusaiheita: Science of Interconnectedness: Entropy of Wicked Systems.

Koronavirus on eräänlainen raskaan sortin happotesti sille, pysyykö talousjärjestelmä edes pystyssä vai kaatuvatko palvelut!!!

Kukaan ei siitä voi mennä vastuuseen. Senkin takia tarvitaan analyyttisiä ja systemaattisia menetelmiä kehittää kokonaisuutta osineen harkitusti varautumaan pahoihinkin kriiseihin.

21 minuutin videossa 10 tärkeintä ominaisuutta, joiden perusteella tiede ja metatiede ja supertiede ja kybernetiikka ja metafilosofia kehittyisivät yhdessä eteenpäin systeemitieteen pohjalta — ilman, että juututtaisiin jatkuviin kiistoihin tiedekuntien ja professorien välillä siitä, kenen arvostus olisi arvostettavampaa kuin toisen arvostus!

Jokohan olisi aika herätä huomaamaan tieteen merkitys ja tiedon arvo koko kansakuntaa ja ihmiskuntaa edistävänä voimana?