Meta-tutkimus on malli tutkimusmenetelmästä; räätälöitävä työkalu haastatella mitä tahansa


Yritysjohtajan ja markkinatutkijan “märkä uni” olisi menetelmä, jolla saa tietoa mistä tahansa aiheesta – vielä syvällisemmin kuin kilpailijat siihen pystyvät. Sama tarve tulee julkisella sektorilla, joka on kompastumassa talouden ja epäpätevyyden haasteisiinsa. Parhaat poliitikot haluavat tietää kaiken olennaisen syvistä kerroksista alkaen.

Tietoa on, mutta pintatiedolla vain sama arvo kuin vessapaperilla

Ongelmana todellisuuden ymmärtämisessä on se, että tiedon tarvitsija ja mahdollinen asiantuntija eivät ymmärrä toisiaan. Ei ole yhteistä kieltä. Siksi tarvitaan sekä spesifisiä menetelmiä (kapea-alaiset) että laaja-alaisia pohdiskelevia menetelmiä, jotka olisivat tarpeeksi helppoja käyttää ja ymmärtää niiden tulokset.

Meta-esitystavat tulevat tässä kyseeseen, sekä moderni IT-teknologia, jopa massasovellukset.

Haastattelusysteemin määrittely

Metayliopiston haastattelusysteemin idea (video) esittelee systeemisen mallin (symboliikka), jota käyttäen sitä soveltavat muokkaavat tiedostonsa jokaiseen tarpeeseen niin, että jokainen mallin sektori sisältää avainkysymykset käsitetasoittain inspiroivan kuvan innoittaessa vastaajaa ajattelemaan omaa näkemystään pintatasoa syvällisemmin.

Ihmisten syviä tuntoja on saatava esiin realistisesti, ilman autoritääristä ohjausta, koska yhteiskunta on muuttumassa kylmemmäksi, kilpailu kiristyy ja valta sekä isot korporaatiot hallitsevat ihmisten tilaa ja rajoittavat vapauksia aivan liikaa (esimerkkinä työllisyyspolitiikka Suomessa).

Barrettin menetelmä on yksi tähän suuntaan tähtäävä haastattelusysteemi. Siinä on tietyt vakiokysymykset, jotka eivät kovin hyvin sovi muuhun kuin kansalaismielipiteeseen ja organisaatioilmastoon. Metamallinnus tarjoaakin siihen nähden valtavasti uudenlaisia mahdollisuuksia tutkia infrastruktuureita, rektytoitavia ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskunnan palveluita – outside box sekä inside box. Hyvä sovellus olisi: “Arvioi maakuntasi terveydenhoidon tila”.

  • Kyllä kansa tietää“, sanoi Veikko Vennamo.

Video on opastava ja vielä luonnosmainen (37 min). Siitä on helppo räätälöidä ytimekäs haastattelu jokaiselle kaupungille omine erikoisuuksineen Powerpointilla niin, että vastaus kerääntyy videoksi tai podcastiksi tai datatiedostoksi.