Meta- ja systeemikaaviot yhdistelevät kaikkea, mikä vaatii huomiota – informaation uusiokäyttöä


Tiede on jäänyt teknologiasta jälkeen

Maailman parhaat yliopistot yhteenlaskettunakaan eivät pysty selittämään mitä muutoksia teknologia (IT ja some yms) ovat saaneet aikaan, puhumattakaan siitä, miten kaikki sovellukset toimivat ideoineen. Kreikan kielestä johdettu sana TEKHNE on edistynyt SOFIAn ja FRONESIS:n ohi.

  • SOFIA tarkoittaa yleistä viisautta.
  • FRONESIS on kyky ajatella, miten ja miksi meidän tulisi toimia muuttaaksemme asioita, ja erityisesti muuttaaksemme elämäämme paremmaksi.

Kardinaalihyveet ovat äärimmäisiä hyveitä, joiden varassa riippuu koko inhimillisyys. Aristoteleen mukaan on olemassa neljä kardinaalihyvettä:

Meta-kaavioilla voi esittää näitäkin teemoja, valintoja ja ideoita; samoin kuin ihmisen kehittymistä ja uudistumista.

Metakaavio on Metayliopiston luoma käsite meta-tason kuvauksiin. Video on viiden minuutin mittainen.