Meta-ajattelu Katalonian konfliktin ratkaisussa


Brexit lähti yllättäen EU:sta ja nyt muitakin erohankkeita on vireillä (pinnan alla). Katalonia on esimerkki maan osasta, jolla on oma itsehallintonsa, mutta se ei ole Espanjaan tyytyväinen, joten haluaisi itsenäistyä kokonaan.
Kukaan ei voi etukäteen tietää mitä tapahtuman tulee. Positiivisinta tässä systeemiajattelua korostaen on sen kyky luokitella ja tyypitellä haasteita systeemin käsitteen avulla niin, että päästään käyttämään vaikkapa maailman parhaita neuvottelun menetelmiä myös apuna. Yksi välivaihe voi olla läpimurto kohti seuraavaa metodia.
Ilman välivaiheita Katalonia voi joutua äärimmäiseen kaaokseen ja julmuuksien keskelle. Sitäkin varten tarvitaan kehittyneitä ajattelun menetelmiä.

Mietippä mitä hyvää Metayliopisto tarjoaisi valtioiden sisäisten konfliktien ratkaisemiseen?

Menetelmän soveltaminen: miten selvittää mitä on meta-kognitio tässä yhteydessä?

Videossa on lueteltu 12 eri tapaa, jotka yksin tai toistensa kanssa ovat vaiheita kohti ratkaisua. Nämä vaiheet on priorisoitu suoritusjärjestyksen mukaan ja eritelty sen mukaisesti millaisia kognitiivisia valmiuksia ne edellyttävät ja millaisia resursseja ne vaativat. Tästä päädytään edelleen joukkoistamisen ideaan. Maailmanlaajuisesti on kehitetty ryhmä-ongelmanratkaisun metodeja ja verkostoja kuten Wikinomics. Ehkä tulevaisuudessa päästään eroon autoritäärisistä johtajista ja yhä suurempi osa vaativista ongelmista siirtyy verkostoihin, joista löytyy jopa Nobel – tason asiantuntemusta. Se olisi ainakin ihanne.

Metayliopiston periaate kestää päivänvalon vaativimmissakin laboratorioissa ja tutkimuskeskuksissa. Tämä video on tuotettu alle 2 tunnissa alusta lähtien. Menetelmä on siten erittäin tehokas opettajan ja esittelijän (fasilitaattori) kannaltakin. Tämä periaate olisi yksi loistava hyvä apuväline vaikka maailmanlaajuiseen pohdintaan metsien päästöistä, mistä EU antoi Suomelle hyvin kielteisen päätöksen. Paremmalla keskustelun ja esittämisen taidolla se olisi ehkä saatu estettyä.

Systeemiajattelun taitoa tarvitaan jo nykyisin kaikkialla. Kovin monesta paikasta hyvää systeemimetodiikan tietoa ei ole saatavissa. Metayliopisto on omalla tavallaan pioneeti ja paras innovaattori näissä ympyröissä, mutta toivotaan, että kumppaneita löytyisi, jotta saisimme merkittävän yhteisen liikkeen aikaan!

Video on lähes puoli tuntia: https://youtu.be/tZfb1nUsJJE