Määritä kuningasajatus itsellesi; täällä metodologia


Kuningasajatus on jotakin kaunista ja persoonallistakin. Sekavissa oloissa on syytä pohtia mikä itselle on tärkeää.

Ettei jäisi vain pohtimiseen, tässä videossa (53 min) kuvataan vaiheita, edellytyksiä ja tilanteita siihen.

Jos fraasin mukaan oletetaan, että “Content is King, Interactions are Queen, and Context is Good“, silloin päästään systeemiajattelulla hyvin sisään kuningasajatusta kehittelemään.

Tässä runkona käytetään Demingin kierrosta ja sisältö rakentuu skeeman avulla niin, että se viitoittaa mahdollisuuksia laajentaa ajatustaan niin pitkälle kuin mahdollista.

Kuningasajatus metodologiana
Video, joka esittelee kuningasajatuksen kehittämiseen liittyvää haastetta vaiheineen, tausta-aineistoineen.

Esimerkkejä kuningasajattelijoista videossa esitetään Martin Luther King, Nelson Mandela ja Raoul Wallenberg, joilla kaikilla on ollut oma hieno unelmansa edistettävänä. Se on ihanneajattelua, missä osapuolten tarpeet on saatu kohtaamaan uudella tavalla. Kaikki nämä ovat olleet hienoja ihmisyyden kannattajia, ja heistä on jäänyt jälkeen oma kulttuurinsa, joka jatkaa heidän elämäntyötään. Muita hyviä esimerkkejä yhteiskunnasta löytyy yllin kyllin (kuten Florence Nightinggale).

Video on katsottavissa tästä osoitteesta.