Maailman ymmärtämisen taikasanat


Metakognitio
Metakognitio:ta on käsitys tiedon edistymisestä. Tiedon edistyminen on metakognitiota.

Symboli on ilmaisemisen perusyksikkö.

–Ilman symbolia et ymmärrä viestintää.

Systeemi on käsitteellistämisen perusyksikkö.

–Ilman systeemikäsitystä et ymmärrä yhteiskuntaa.

Meta on mallintamisen perusyksikkö.

–Ilman meta-käsitystä et ymmärrä yhteiskunnan makro- ja mikrotasoja.

Kyber on ohjattavuuden ja avaruudellisuuden perusyksikkö.

–Ilman käsitystä ohjattavuudesta et ymmärrä miten säännöt vaikuttavat.

Super on onnistumisen perusyksikkö.

Osaamatta määritellä mitä onnistuminen (Super) on, päättäjä on kelvoton tehtäväänsä.

Lisää tietoa videomuodossa (20 min) täällä.