Käsitteellinen luovuus


Sana luovuus on kokenut jotenkin inflaation, mutta tärkeä se on edelleen. Tässä kerrotaan sen rationaalisemmasta puolesta, kuinka käsitettään voi viedä eteenpäin jopa maailman markkinoille, kuten muutamat tässä videossa mainitut merkkihenkilöt onnistuivat tekemään (Turing, Torvalds, Jobs…).

Kombinatoriikka nostaa luovuuden “potenssiin ääretön”

Jos meillä on yksi käsite (kuten dimensio pituus), siitä saa kenties aikaan N kombinaatiota. Jos onkin kaksi erilaista käsitettä (protokolla ja ohjelmointikieli), niistä saa aikaan N1 x N2 kombinaatiota. Jos meillä on kolme pääkäsitettä (protokolla, ohjelmointikieli ja käyttöjärjestelmä), niistä voi tulla N1 x N2 x N3 kombinaatiota, joka voi olla 100 tai miljoona riippuen muuttujista N1, N2 ja N3. Tällä tapaa saadaan parhaiten aikaan rajaton määrä tuotteita. Puhutaan koodigeneraattoreista ja konfiguraattoreista, populointiohjelmistoista ja massaräätälöinnistä.

Huima idea: translaattorigeneraattori

Äskeiseen kappaleeseen liittyen, minulla oli 2000-luvulla yritys, joka oli patentoinut työkalun, millä voi kehittää tuotteita eli alemman tason työkaluja siirtämään tiettyjä sovelluksia miltä tahansa kieleltä toiseen kieleen ja käyttöjärjestelmään. Se palkittiin vuonna 2002 Suomen innovatiivisimpana ohjelmistotalona.Se oli kuin ohjelmistotuotantolinja, joka perustui vain kieliopin määrittelyyn, mikä on yleisesti tunnettu (BNF ja vastaava Prolog-muoto). Idea perustui siis muutamaan pääsääntöön, ja siksi helposti patentoitavissa menetelmänä ja työkaluna,  Vastaava patentti on katsottavissa täältä.

Tuon ajan jälkeen ohjelmistoala on pirstaloitunut, mutta on se kerrostunutkin. Silti tämän päivän kansainvälisissä ohjelmistoissakin kipeästi tarvittaisiin geneeristä asiantuntemusta ja luovuutta, millä sovitetaan eri toimintoja modulista toiseen, laitteesta toiseen jne. Käsitteellisen luovuuden menetelmä sopii siihenkin mainiosti.

Video on pitkä (90 min). Se rakentuu Demingin ympyrän mukaisiin vaiheisiin, joilla itse kukin voi syventää käsitteellistämisen taitoaan.

Video käsitteellinen luovuus

Video (linkki) oli aluksi yksityinen, mutta kesäkuussa 2017 laitoin sen julkiseen jakoon.