Kaikkien aikojen systeemisin käsitys kognitiosta ja yhteiskunnasta


Kognitio on tavallaan “kaiken tiedon äiti”. Se on tiedon koti. Silti kognitiotiede on lapsipuolen asemassa moniin muihin tieteisiin nähden. Systeemiajattelu ja systeemitiede ovat varsin läheisiä kognitiotieteelle.

Koko IT-ala voidaan kuvata kognition näkökulmasta. Samoin kognitio voidaan kuvata IT-alan keinoin. Siitä syntyy tekoälylle mainio viitekehys. Tällaista tutkimusta (ilman tekoälyä ja sen kanssa) on tehty kognitiivisten arkkitehtuurien nimissä jo kymmenet vuodet (Anderson, Newell jne).

Kognition tutkimuksessa päädytään tiedon alkulähteille, mutta vielä systemaattisempin tiedon alkulähteille päästään systeemitieteen menetelmin. Ohessa video, jossa esittelen 21 käyttötapausta kognitiotieteelle. Olen jokaisesta niistä tehnyt kirjan tai ainakin joukon videoita.

Kaikkein parasta tässä Metayliopisto-aherruksessa on se, että on syntynyt synteesi: rajaton ja ääretön tapa kuvata “kaikkea” avaruudellisesti (avainsana kyber), abstrahoiden ja konkretisoiden (avainsana meta), parasta toimintamuotoa etsien (avainsana super), jotta syntyisi elinkelpoisia organisoitumisen muotoja ja toteutuksia (avansana systeemi), joista viestiä kaikilla moderneillakin keinoilla (avainsana symboli).

Kognitiotieteilijät eivät parhaimmissakaan yliopistoissa tietääkseni löytäneet tällaista meta-missiota itselleen. Tutkijoiden rooli on liian rajattu tutkia yhteiskuntatason haasteita (autonomisuus ja sen puute). Ehkä tulevat perässä sitten joskus 🙂

Videon kesto on 24:44.