Intentionaalisuus: kuinka mennä aikomusten edelle?


Selvittämällä henkilön tai systeemin intentionaalisuus eli aikomukset ja haaveet, löytyy tietoa mielenkiintoisista asioita koskivatpa ne yksityiselämää tai uutta bisnestä.

Intentionaalisuus tarkoittaa tietoisuuden kykyä viitata itsensä ulkopuolelle. Se lähtee siis jostakin kuvitellusta keskipisteestä yksilön sisältä ja ”laajenee” ulospäin. Voimme valita mikä se keskipiste kenessäkin on. Se on minäkuva tai tärkein osaamisalue tai persoonallisuuden huipentuma tai yrityksen ydinosaaminen.

Intentionaalisuutta (aikomuksellisuus) voi tutkia monin eri tavoin ja se tekee siitä käyttökelpoisen termin työelämään, missä sitä on varsin vähän käytetty. Tapauskohtaisesti siihen toki viitataan tukuisissa metodeissa, kuten vaikkapa käyttöliittymäsuunnittelussa, riskianalyyseissä, asiakaskartoituksissa jne. Ackoffin käsite Purposeful system liittyy samaan.

video_intentionaalisuusAbstraktina menetelmänä teoreettisine perusteluineen puhdas intentionaalisuuden kartoitus käsitekarttoina ja GoodReason – kaavioina tuo esille mahdollisuuksia, mitä spesifiset SWOT-analyysit ja vastaavat eivät tuo, sillä se päästää kohteen “aivokopankin” sisälle pohtimaan syntyjä syviä.

Tutkimuskysymykset, haastattelut, neuvottelut ja ideariihit, joita tältä pohjalta käydään, voidaan vapaasti sommitella oletetun tavoitteen mukaan, tai jopa ilman tendenssiä.

Mitä intentionaalisuudesta voi oppia?

Intentionaalisuuden selvittely on ainoita tapoja saada vahvistettua liike-elämän ekosysteemien elinvoimaa ja mahdollisuuksia. Ne piirteet eivät nimittäin ilmene vuosikertomuksista ja tilinpäätöksistä. Tulevaisuuden kehittäminen on aina epävarmaa. Niinpä siinä joudutaan modaalilogiikoiden ja korkeamman asteen logiikkojen alueelle. Parhaiten toimiva skenaario löytynee neuvotteluilla ja niissäkin keskinäiset aikomukset ja haaveet ovat ratkaisevia.

Jokainen kansalainen voi pohtia omaa intentionaalisuuttaan ja kehityskelpoisuuttaan tai tyytyväisyyttään GoodReason- aikomuskaavion avulla, ja tehdä siitä omia versioitaan mielensä mukaan. Eräs ystäväni on piirtänyt itsestään kaavion kuinka nousee kuin tuhkasta Fenix – linnun tapaan jälleen elinvoimaansa (mielenterveydeksi) !

Video (40 min) aiheesta löytyy täältä.