Idea METATIETEESTÄ tieteenalana: 1960-luvulta Metayliopiston lempilapseksi

Katso lisää: Innvointikirja.

Klikkaa kuvaa!
METATIEDE-kirjan idea, esite 4 sivua