Everything is a System; onko parranajokone myös?


Kaikkein yksinkertaisimpia esimerkkejä systeemisistä malleista on parranajokone (simple system), koska sitä voi ajatella mustana laatikkona, jollaista lähes jokainen on tottunut näpelöimään melko usein.

Tarve kuvata videona systeemisesti näinkin yksinkertainen asia, johtuu siitä, että koululaitos, liike-elämä ja työpaikat kuten politiikka sekä johtaminen yleensäkin motivoivat reduktionistiseen ajatteluun, mikä jyrkästi karttaa syvällisempää pohdintaa.

Kun hätäisillä päättäjillä ei ole (enää) aikaa pohtia, päädytään keksimään samaa pyörää uudelleen, eri muodossaan. Muun muassa sen takia teknologian kehitys on pahoin sirpaloitunut, ja käytännössä jäänyt isojen megayritysten haltuun.

Systeemiajattelu avaa mahdollisuuksia ymmärtää jäävuoren näkymättömiin jäävä osa, kuten ihmisten perimmäiset ajattelun tavat (mental models), tarpeet sekä systeemiset käyttäytymisen kuviot. Sitä kautta päästään ymmärtämään teknologian olemuskin ihan uudella tavalla.

Video päätyy kuvaamaan mm. metateknologian olemuksen systeemisesti.

Video (21 min) Metayliopisto:n sivustolla: https://youtu.be/RbmhuLr4DzY