Älykkään ajattelun opas – kirja


Metayliopiston pian valmistuva kirja kertoo systeemialasta: systeemitiede ja systeemiajattelu ja systeeminen muutos. Se tukeutuu syvällisesti ja monipuolisesti kirjallisuuteen, mutta demonstroi kuitenkin yhteiskunnan isoja haasteita elämää monipuolisesti.

Todellista älykkyyttä ei mielestäni tarvita siihen, että osaa oman alansa toimet, koska sen kaikki periaatteessa jo hallitsevat. Sitä kehittyneempi älykkyys tarvitsee systeemiosaamista tuekseen. Tämä kuvataan kirjassa monitieteisyyden ja monialaisuuden kautta yhtenäisenä systeeminä, innovaationa, johon liittyy kymmenen erilaista ajattelun tapaa eli roolia. Näitä rooleja, kommunikoinnin muotoja, demonstroidaan viidessä eri kontekstissa maailman arvostetuimmasta huipputeknologian yrityksestä kansanterveyden kehittämisen haasteisiin saakka.

Lisää tietoa älykkään ajattelun oppaasta on luvassa tulevina viikkoina.

Kirjan tunnus tulee olemaan ISBN 978-952-65007-0-6.