Vuosi vuodelta yhä parempaa käsitystä ”KAIKESTA”

Systeemisyys luo ihanteena ja periaatteena mielen-kiintoisen mahdollisuuden tuottaa laadukkaita, visuaalisia esityksiä “samalla nuotilla”, vaihtaen sisältöä, abstraktiota, toimialaa, näkökulmaa, hakutapoja, kohdeyleisöä, mediaa ja kirjoittajiakin.  Näin syntyy parasta ilmaisuvoimaa ja tuottavuutta!

Maailma tulee vapauttaa uudenlaiselle tieteen viestinnälle, joka kyseenalaistaa entisen reduktionismin, niukkuuden ihannoinnin ja alituisen kamppailun “vihollista” vastaan, mistä luonto kärsii. 

Vuosi vuodelta yhä parempaa käsitystä ”KAIKESTA” 🙂

MALLINTAMISEN HYÖDYT  ON SAATAVA  KÄYTTÖÖN KAIKKIALLA!