Viisi paradoksia kertovat mielettömyydestä, joka vaatisi uudenlaista asennetta


Älykkään ajattelun oppaassa viisi keskeistä tehtävää kuvaavat ihmismielen rajallisuutta sekä systeemisiä lakeja. “Ilmaista lounasta ei ole”.

Tämän vuosisadan keskeisiksi ajattelun taidoiksi (21th Century Thinking Skills) on julistettu ainakin nämä neljä:

  1. Kriittisen ajattelun taito
  2. Luovuus
  3. Yhteistyökyky
  4. Kommunikointitaito

Niitä opetetaan jo koulussa, mutta mitä vielä? Tieto jakautuu perin epätasaisesti, ja työelämässä pitkään olleet vähitellen unohtavat yliopistossa saamansa perustaidot.

Ilman kriittisen ajattelun kykyjä ei voi oikeasti vaikuttaa mihinkään, koska ei ymmärrä muutostarpeita. Ilman luovuutta ei oivalla parannusehdotuksia. Ilman yhteistyökykyjä jää optimoimaan korkeintaan omaa etuaan muiden kustannuksella. Ilman kommunikointitaitoja ei pysty toimimaan yhteisten pyrkimysten hyväksi.

Seuraavat viisi haastetta kuvataan Älykkään ajattelun oppaassa kaikki systeemeinä, kymmenestä eri näkökulmasta, joista osa on tieteellisiä ja osa metafyysisiä, joihin jokainen rationaalisesti ajattelija kyllä pääsee sisään.

Kirjan tarkoitus on opettaa mitä on paradoksi (osana metafysiikkaa), mikä on systeemi, miten ihminen voi erehtyä, ja kuinka johtaminen ääritilanteessa voi ajautua destruktiiviseen tilaan, missä vain tuhoaminen on ratkaisu.

  1. Mooren laki ja internet loivat kehittyessään meille uskomattoman taidokkaan IT-infrastruktuurin, mutta mitä näkyy kirjanpidossa “kredit”-puolella.
  2. Tutkimuksen ja huipputiedon rajallisuus tuli esille koronapandemiassa. Lääketiede ei ollutkaan sillä tasolla, mitä optimistit lupasivat.
  3. Einsteinin sanoin: “Luonto (Jumala) on kyllä ilkikurinen, mutta pahanilkinen se ei ole”. Ilmastonmuutoksesta kukaan ei pysty tarkkaan sanomaan, pitääkö tuo sitaatti paikkansa vuosikymmenien ajan tai ikuisesti.
  4. Ns. sotilasoperaatio on projekti, “valtion bisnes”, joka on aiheuttanut jo 570 miljardin euron kustannukset ulkopuolisille. Jos se on organisoitu hanke, miksi se ei itse rahoita itseään, ja estä vaarallisia sivuvaikutuksia syntymästä, sen sijaan että “tämä projekti” keskittyy siihen, miten suurinta tuhoa saisi aikaan, ja koko maailman pelkotilaan lisätäkseen omaa valtaansa ?
  5. Wikipedian mukaan ihmisen suku on syntynyt kaksi miljoonaa vuotta sitten. Niin kauan on pysytty hengissä. Kuinkas sitten käykään Suomen hyvinvointialue-uudistukselle, kun sen rahat näyttävät loppuvat kesken, ja hoitajat ovat sanoutumassa irti ja kansa ikääntyy, jolloin se tarvitsee yhä kipeämmin fyysistä ja mentaalista hoitoa? Pitäisikö lähteä siitä, että jokainen kansalainen tekee itselleen hyvinvointisuunnitelman ja vastaa omasta terveydestään, kuten miljoonat vuodet on tehtykin?

Paradoksaalista, mutta totta...

Paradoksien miettiminen on parasta filosofiaa, ja metafysiikka on mielen liikkeitä johdattava opinala samaan tapaan kuin fysiikka kartoittaa luonnon ilmiöitä.

Kaikkein pahimmista ongelmista ei selviä muuten kuin luomalla uusi ajattelun tapa eli paradigma … jos sekään olisi mahdollista. Älykkään ajattelun opas ottaa kantaa jokaisessa luvussaan näihin viiteen mammuttihaasteeseen, jotka ovat erityisen kipeitä (ensimmästä lukuunottamatta) koskien lähes jokaista ihmistä maailmassa sekä koko maailman tilaa.