Systeemitiede vapauttaa luovuuden.


Maailma on muuttumassa systeemeiksi: työpaikat, teollisuus (Industry 4.0), matkustus, logistiikka, palvelurakenteet, IT-infra, sosiaaliset järjestelmät, sote jne.  Kukaan meistä ei jää systeemien ulkopuolelle. Siksi meidän pitäisi alkaa ymmärtämään mitä systeemi oikeasti on!

Kirjassa Älykkään ajattelun opas esitellään teoriana Systeemien filosofiaan pohjautuva teoreettinen malli viidestä demosta (kuva) kymmenestä eri näkökulmasta, joista viisi liittyy tutkimukseen ja viisi kehitykseen. Näin syntyy idea vakuuttavalle R & D – metodiikaksi. Innovoinnin mahdollisuudet ovat huikeat, kun tiede ja käytäntö saadaan toimimaan yhteen. Jokainen aihe esitetään kirjassa systeemisinä malleina osamalleineen, holarkiana suunnittelua varten. GoodReason – tekniikka kokoaa ja visualisoi kirjassa systeemin ominaisuudet.

Systeeminen näkökulma on tarkoitettu kuromaan umpeen alojen välisiä aukkoja

Cybernetics is a super science of interconnectedness.

Systeemisessä tietotyössä innovointitapoja voi yhdistää hybridi-innovaatioiksi. Näitä tapoja ovat liiketoiminnan lisäksi mm. systeeminen, kognitiivinen, symbolinen, tekninen, viestinnällinen, sisällöllinen ja tieteellinen innovaatio.

Kuvaa klikkaamalla avautuu vastaava esite.

Voit optimoida innovaatiotasi ja kehittyä alallasi tärkeäksi toimijaksi 🙂