Systeemisyyden korostaminen

Sadat huippututkijat ympäri maailman ovat löytäneet System of Systems – periaatteen omakseen ja tuhannet ovat lähteneet muodostamaan siitä omia jalostuneita käsityksiään. Kymmeniä tuhansia systeemiajattelun kursseja on pidetty eri maanosissa 50 vuoden aikana. Turhaanko?

Metayliopisto korostaa systeemisyyttä
Metayliopisto korostaa systeemisyyttä. Ei ole virhe yhdistää tiedettä ja käytäntöä!!!

Systeemisyyden vastakohta on tunnetusti kaaos ja sen mukanaan tuoma romahdus, katastrofi niin pitkälle kuin tylyjä sanoja riittääkään…

Kybernetiikka on viisauden tiede johdattamassa kohti homeostaasia. Kompleksisuuden haasteiden selvittely on systeemialan päätavoite.