Systeemien filosofia edistää lennokasta ajattelua kaikkein vaikeimmissakin haasteissa


Filosofian tohtorina olen 15 vuoden ajan opiskellut parasta tietoa ja tietämystä ja teoriaa, mitä yhteiskunnan parhaaksi koskaan on kirjoitettu. Ylivoimaisesti parhaita kicksejä olen saanut systeemienfilosofian koulukunnalta. Aihe on kuitenkin alkuun kompleksinen, sillä tutkija joutuu ulkoistamaan itsensä kaiken elämän taakse ja yläpuolelle (meta), irroittautumaan omasta ruumiista, mitä tarkoittaa käsite transcend. Sen aiheen oppimiseen kuluu välttämättä vuosia.

Palkaksi tästä vaivasta saa itselleen ajattelun tilan ja tilaisuuden, missä ongelmat alkavat formalisoitumaan, ja ratkaisut alkavat näkymään itselle suunnitelmallisten kehikoiden ja yhtenäisten teorioiden, käsitteistöjen kautta.

Systeemienfilosofian esimerkki korona – ilmiöön näyttäen voi alkuvaiheissaan olla vaikka kuvan näköinen. Ratkaisua rakennetaan alhaalta, ontologiasta asti. Työkaluina on mahdollista käyttää jokaista soveliasta muistisääntöä, formalismia, metodia, metodiikkaa, visuaalista esitystä, simulaatiota ja tietokonemalli.

Systeemiajattelu integeoi kaikki kehittämisen ja kehittymisen vaiheet ja keinot tarpeen mukaan meta-, cyber-, hyper-, hybrid-, systeemi-, super- ja sub-rakenteiksi, geneerisesti keskenään (nämä termit on avattu Metayliopiston aiemmissa kirjoissa ja esityksissä). Tätä kaikkea ohjaavat universaalit perusteet, joita on selitetty metafysiikassa Aristoteleen ajoista alkaen sekä kosmologiassa, kybernetiikassa, tietämysopissa (epistemologia) ja käytännönläheisemmissä tieteen osa-alueissa: aksiologiassa ja praxeologiassa.

Esimerkiksi “kognitiotieteen pikakurssi” toteutuu kaikissa yhteyksissä, missä syntyy laajeneva toiminto (virus, uusi bisnes jne). Tekoälyn pikakurssi toteutuu ihmiselläkin lukiessaan ja ymmärtäessään älykkään kirjoituksen merkityksen.

Abstraktin ajattelun taikasanoista rakentuu vähitellen käsitys uudesta tieteestä.

Kuvat käsitteet ja idean alkuperä on David Rousseulta ja Julian Billighamilta heidän artikkelistaan: A Systematic Framework for Exploring Worldviews and Its Generalization as a Multi-Purpose Inquiry Framework. (https://www.systemsphilosophy.org)

Kiitoksia heille!