Systeemiakatemia sopii rauhalliseen itseopiskeluun


Äkikseltään kuultuna monille tulee systeemiajattelusta ja meta-ajattelusta kielteinen vaikutelma, jos siitä ei etukäteen tiedä, tai siitä on vääriä käsityksiä. Monia harmittaa se, että ei tunnu olevan aikaa paneutua siihen ja aiheen hyöty jää saamatta. Nyt siihen harmitukseen on tulossa korjaus.

Systeemiakatemia

Systeemiakatemia

Suunnitteilla on monimuoto-opiskelupaketti, missä kuka tahansa pääsee rauhassa perehtymään systeemisiin käsitteisiin ja rakentamaan siinä sivussa omaa maailmankuvaansa, opinnäytettään tai vaativaakin tonttia yhteiskunnassa. Alustavaa tietoa siitä on täällä.

Kaikki laaja aineisto, mistä Arkiajattelu vs systeemiajattelu – kirjassa on kehitetty sekä kymmenet presentaatiot on jaettu 12 eri ryhmään loogiseen järjestykseen, jotka läpi käytyään osallistuja pystyy työssään osallistumaan systeemisiin hankkeisiin – parhaimmillaan jopa vetäjänä.

Akatemian aineisto on noin 40%:n osalta yleisesti saatavilla olevaa tietoa systeemiajattelusta, mitä on jäsennetty tätä pakettia varten. Niinpä osallistujan ei tarvitse lukea laajaa pinoa oheiskirjallisuutta — ellei sitä halua.

Loput 60% esittelee visuaalista tekniikkaa ja mallintamisen hienouksia, millä voi kuvata yhtäältä Eduskunnan tai IT-järjestelmän tai  minkä tahansa tiimin tai yrityksen lukuisilla eri tavoilla — matkalla kohti menestystä ja ekosysteemilleen sopivaa tavoitetta.

Palautetta aikaisemmista kursseista:

  • Systeemiajattelun kurssi.
  • Koulutustapahtumat ja kurssit Åbo Akademissa ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa sekä Turussa IT-yrittäjille.