Systeemiajattelun osaamisen tasot – Mitä osaajalta vaaditaan?


Monella alalla on osaamisluokitteluja, sertifikaatteja. Systeemiajatteluun julkisia osaamistasoja ei (vielä) ole luotu. Paras löytämäni on Thwink.org-hakemistossa ja sen lisäksi Watersfoundation.org esittää omia osaamiskynnyksiään.

Eri koulutusfoorumeilla on omia tenttejään ja kelpoisuusvaatimuksiaan.

Tässä videossa arvioin osaamistilanteita, melko laajasti (mikä on luokittelun hyödyllistä taustatietoa), ja esitän löyhän viitekehyksen, jonka mukaan aihetta opiskelija voi tunnistaa heikkouksiaan kehittyäkseen “vahvaksi” systeemiajattelijaksi. Tämä on vielä alkua kunnon osaajan määrittelylle. Erilaisia arvostuksia tulisi kehittää eri aloille, eri näkemyksiä varten, koska aihe on niin laaja.

 

Videon pituus on noin 33 minuuttia.

 

https://youtu.be/EYmg51LU-fI