Motiivi liikkumiseen


Liikkumisen terveydellisiin vaikutuksiin on löydetty perusteluja tieteestä jo vuosisatoja sitten (Terveyskirjaston artikkeli).

Systeemiajattelun näkökulmasta ihmisen anatomiasta paljastuu yllättäen jopa 11 eri osajärjestelmää eli systeemiä: mind & body. Ihmeellisyys ei kuitenkaan jää siihen: solujen sisällä on koneistoja, lihastehtaita, mitokondrioita, jotka koostuvat molekyyleistä ja atomeista, jotka ovat omia systeemisiä maailmoitaan ja niiden sisältä paljastuu sitä mitä paraskaan tiede Cernissä ei vielä tiedä (uusinta tietoa täällä).

Ihmisen 11 osasysteemiäGeneerisesti tarkasteltuna kaikki ihmisen bio-systeemit ovat yllättävän paljon samantapaisia. Yhden pahoinvointi voi heijastua toiseen, mutta pitämällä huolta fysiikastaan henkinen puolikin voi parhaiten.

Jopa luustokin uusiutuu, ja se ei uusiudu, jos se ei saa mekaanista ärsykettä, eli liikettä.

Miten motivoida itsensä liikkumaan?

Motiivin muodostamiseen tarvitaan voimakas tunne tai perustelu itselle ja muille: looginen ketju, joka joko hyväksytään tai kuulija joutuu esittämään vasta-argumentin, jolloin päädytään keskustelemaan asiatasolla faktoista ja mielipiteistä. Jokainen voi laatia oman perustelunsa miksi lenkkeillä. Alla GoodReason – logiikan tapaan luotu meta-kertomus, josta voit jatkaa tai tehdä omia versioitasi:

  1. Ajankohtaisuus: kunto rapistuu odotellessa, jos aihetta ei pohdita
  2.  Syy- ja seuraussuhteiden eritteleminen: ponnistelun ja olotilan välillä on selvä yhteys, mieliala nousee
  3. Toistuva tarve: liikuntaa tarvitaan säännöllisesti
  4. Merkitysten korostaminen: fyysiset vaikutukset kohdistuvat kropan jokaiseen osajärjestelmään
  5. Toiminnallisuuden selittäminen: verenkierto, lihaksisto ja luusto voivat hyvin ja hyvä kunto poistaa väsymystä
  6. Aikomusten tunnistaminen: ihmisen mieli kaipaa liikuntaa kun siihen tottuu
  7. Vuorovaikutuksellisuus: sen minkä kuntoiluun annat, sen monella tavalla saat parannettuna takaisin
  8. Näkemyksellisyys: on hyvä ymmärtää omaa fysiikkaansa ja elämänlaatua lenkkeilynkin kautt
  9. Uskottavuus: tieteelliset tutkimukset kertovat liikunnan merkityksestä
  10. Vakuuttavuus: jos itse lenkkeilet ja voit hyvin, todistat muillekin väittämäsi

Kohdat 1 – 3 johdattavat asiaan, kohdat 4 – 7 analysoivat ihmisen systeemeitä ja kohta 8 on viimein synteesi (näkemykset), mikä tiivistyy loppupään kautta eheäksi viestiksi kuulijalle.

Lenkkeilyn perusteleminen

Meta-tason pääargumentit miksi lähteä lenkille löytyvät kuvasta visuaalisessa muodossa:

Lenkkeilyn kaavioVakuuttelu toimii, jos onnistut todistamaan ketjun 1 – 10 molempiin suuntiin.

Lenkkeily on yksi tapaus kuvaamaan Metayliopiston tarkoituksia

Metayliopisto on avoin foorumi tutkimaan mitä tieto, järki ja ymmärrys ovat. Tietoa on tässä ihmisen anatomia, järkeä kyky oivaltaa sen hyvinvointi ja ymmärrystä taipumus huolehtia siitä tiedosta ja järjestä, jotta pääsee soveltamaan hyötyä elämässään.

Metayliopiston opeilla voi tulkita ja selittää minkä tahansa ilmiön tai aiheen, jos tietoa vain on saatavilla (demoja).