Missiona tiedon yhteneväisuus

In English, see below, the latter part of the page.

Eki Laitila, FT (informaatioteknologia), ohjelmistoinsinööri, systeemitieteilijä

Eki toimii nykyisin tietokirjailijana, visionäärinä ja systeemitieteen edistäjänä yhteiskunnan hyväksi. Metayliopisto on virtuaalinen ajatushautomo, abstraktimpi kuin yliopistot. Missiona on universaalisuus, ja ainoana opinalana systeemitiede, mutta jo 1950-luvulla tiedettiin sen kyky yhdistää tieteenalat.

Eki aloitti uransa ohjelmisto- ja diagnostiikkasuunnittelijana Nokialla, on toteuttanut teollisuuden IT-projekteja monelle automaation sektorille, ja keskittynyt 2000-luvulta alkaen hankkeissaan (startup, gradu, väitös, jatkotutkimus) tietomuotojen, ohjelmistojen ja arkkitehtuurien yhdistämiseen ja translaatioon sekä vastuullisen tekoälyn teemaan, ja viime vaiheissa systeemien tutkimiseen, koska systeemiajatteluhan on paras keino integroida ja eheyttää yhteiskunta.  

Ekin malleilla voit tutkia tehokkaasti mitä tahansa aihetta, muuttaa aiheen malleiksi, joita pääset kehittämään kaikilla systeemialan metodeilla. Innovointiprosessi on eräs tällainen hyödyllinen väline. Sinulla ei siis ole tiedekuntarajoja ymmärtämisen esteenä, toisin kuin yliopistoilla, joissa työ jakaantuu koulukuntiin, jolloin kokonaiskuva jää syntymättä.

Edellä mainittu abstrahoimalla luotujen mallien käyttö ongelmanratkaisussa tuli tutuksi jo 1970-luvulla Peter Checklandin toimesta hänen kirjassaan: Systems Thinking and Systems Practice. Erotuksena vanhaan tässä uudessa metodiikassa hyödynnetään tiettyjä systeemin perusrooleja kaiken ajattelun perustana.

In English:

Eki Laitila is a PhD (information technology), software engineer, systems scientist.

Eki currently works as an author and visionary promoting systems science for the benefit of society. Metayliopisto is a virtual think tank, much more abstract than universities. The mission is universality, and the only study is systems science; however, already in the 1950s its ability to connect scientific fields was known.
Eki started his career as a software and diagnostics designer at Nokia, has implemented industrial IT projects for many automation sectors, and since the 2000s has focused in his projects (startup, graduate, dissertation, postgraduate research) on the integration and translation of data formats, software and architectures as well as on the theme of responsible artificial intelligence, and in the last stages to study systems, because systems thinking is the best way to integrate and integrate society.

With Eki’s models, you can effectively study existing information about any topic, turn the topic into systemic models that you can apply for developing, using all known methods in the systemology field. The innovation process is one such useful tool. So, there are no faculty boundaries as an obstacle to understanding.