Missio & visio (international)

Metayliopiston MISSIO JA VISIO Kaikenteorian vuonna 2023.

Systeemi(luku)taidon määritelmä

Sitten kun tärkeä aihe S on Aktivoitu, tutkittu, mitattu, jäsennetty ja harkittu, sekä päätetty, keksitty ja toteutettu, silloin systeemistä S on tullut valmista oppia jaettavaksi.

System literacy definition

Then, when the important topic S has been Activated, researched, measured, structured and considered, as well as decided, invented and implemented, then the system S has become ready to be learned and shared.

Turussa                             14. tammikuuta 2023                        Eki Laitila

Metayliopisto,                GoodReason – metodiikka