Systeemin elinkaari

“Kaikki loppuu aikanaan”, näin runoillaan. Systeemin alkua kuvaa sen tarkoitus, joka yleensä annetaan sille ulkopuolelta. Lapsi saa vanhempiensa geenit. Bioinformatiikka onkin ihmeellinen tieteenala, koska se pystyy selittämään niin paljon ihmis- ja eläin- ja kasvikunnan historiasta.

Toisenlaisia elinkaaria tulee vastaan teknologioissa. IT-alalla tuotteet taantuvat ja kuolevat jo muutamassa vuodessa. Organisaatioiden kehittymistä on kuvattu evoluutiopohjaisesti, alun “kuolemanlaaksosta” massiiviseen transformaatioon saakka. Google on jalkauttanut itsensä kenties pysyvästi? ihmisten tietokoneisiin tietoa tarjoamaan.

Kehityttyään riittävästi systeemi alkaa sulautumaan ympäristöönsä. Samalla tapahtuu oppimista. Tietämys siinä vaiheessa alkaa jäsentymään neljään eri pääsuuntaan (kuva).

Metayliopiston systeemimalli on yhteneväinen SECI-mallin sijoittelun suhteen. Samalla tämä kuva sopeutuu tämän systeemimallin logiikkaan. Visuaalisesti onnistunut ratkaisu antaa mahdollisuudet tehdä tutkimusta monitieteisesti tukemaan lähes mitä tahansa tieteenalaa, ja käytännön aloja.

Joko olisi jo aika nostaa systeemitiede malleineen tutkimisen ja johtamisen tärkeimpien menetelmien joukkoon?