Luottamuksen saavuttaminen ja säilyttäminen on tärkein haaste suurille päättäjille


Sanotaan, että luottamuksen voi kadottaa vain kerran. Se liittynee petoksiin ja tarkoituksellisiin vääryyksiin.
Anteeksi antaminen ja saaminen ovat jalo tapa antaa uusiutumisen mahdollisuus.

Julkisella sektorilla epäonnistumisia tulee kovinkin usein, samoillekin henkilöille, mutta yksityinen sektori usein rankaisee rajusti.

Yhteiskunnallisen tason syväluotaus: mitä luottamus on ja pitäisi olla?

Luottamus on äärimmäisen monipuolinen ja henkilökohtainenkin asia. Tässä esityksessä esitetään reitti Maslowin tarvehierarkian alimmalta portaalta (tyypillisesti pakolaiset ja syrjäytyneet, joista tulee kuluja valtiolle pahimmillaan puoli miljoona euroa/hlö) kohti vireää ekosysteemiä, jolla on kyky sopeutua ja sopeuttaa toimintansa kokonaisuuden hyväksi ihmisten tarpeita ymmärtäen.

Barrettin 7-kohtainen kaavio on hyvä lähtökohta tälle “maailmanparannusoperaatiolle”. Sille olen etsinyt soveliaita osatekniikoita matkalla kohti yhteistä kukoistusta.

Video käynnistyy napauttamalla!

Miksi poliitikot ja yliopistot eivät paranna luottamusta, vaan pikemminkin vähentävät sitä?

Tämä olisi hyvä kysymys esittää jokaiselle poliitikolle kahdestaan heitä tavattaessa! Silloin vastauksena todennäköisesti on, että kyllähän minä, mutta kun tuo kilpaileva puolue sen estää, ja kansa ei halua. Nämä ovat tyypillisiä asennekysymyksiä, ne ovat rappeutunutta kulttuuria, mihin yksityinen taho ei voi muutoksia tehdä.

Tarvitaan herääminen yhteistyöhön kilpailun sijaan

Miksi Suomeen tuli hallituskriisi (jälleen) kesäkuussa 2017? Miksi pysyttäytyminen vallassa on niin tärkeää?

Veret seisauttava vastaus näihin kysymyksiin on parlamentaarinen yhteistyö. Miksi sitä ei hyödynnetä? Se liittyy epäluottamukseen. Siinä yksi uusi syy pohtia miten oppisit kasvattamaan luottamusta omalla tavallasi, ja vinkata kavereillesi tietoa tästä erinomaisen tärkeästä teemasta. Luottamus ei parane tuppisuuna!

Videon pituus on 72 minuuttia. Se käynnistyy kuvakkeista sekä tästä: https://youtu.be/D0RwH2gBk2M

Sarjamme yhteiskunnan tervehdyttämisestä jatkuu…

Yhteiskunnan kehittyminen on pääteemana kirjassani Yhteiskunnan kehittymisen perusteet! Se perustuu systeemiseen paradigmaan. Tämä video täydentää kirjan antia mentaalisella määritelmällään, joka on lähellä yhteiskunnan perusideaa.

Tervetuloa jatkossakin oppimaan lisää kulttuuritietoisuudesta, Richard Barrettin mainiosta periaatteesta. Siihen liittyy myös menetelmä Whole System Change, jota kuvaan myöhemmin tarkemmin.